Počasí v Roztokách

O nás

Společně PRO Roztoky a Žalov

Místostarostka Marie Šlancarová se zastupitelkou Petrou Kazdovou a s ostatními zapálenými roztockými a žalovskými nadšenci se rozhodli kandidovat v podzimních komunálních volbách s novým sdružením nezávislých kandidátů Společně PRO Roztoky a Žalov.
Proč?

Máme společný přístup

Záleží nám na tom, abychom naše město rozvíjeli s ohledem na budoucí potřeby nás, našich dětí, rodičů i prarodičů. Jsme pro otevřenou komunikaci i kritickou diskuzi. Jsme pro zapojování veřejnosti do rozhodování o rozvoji prostoru, ve kterém žijeme, kde je náš domov. Jsme pro promyšlená a koncepční řešení.

Máme společné představy

Moderní škola, bezpečné město, podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže. Přívětivé podmínky pro důstojné a aktivní stáří. Finanční spoluúčast developerů na budování potřebné občanské vybavenosti a infrastruktury spojené s další výstavbou. Efektivní doprava včetně pravidelného navyšování autobusových spojů – zejména v dopravních špičkách.

Chceme zlepšovat naše město – společně s vámi

Rádi si vyslechneme vaše podněty. Zajímá nás, co bychom mohli v našem městě zlepšit. Zajímá nás váš názor, i co vás trápí.  S radostí také uvítáme osobní setkání s každým z vás, kdo by se chtěl o sdružení Společně PRO Roztoky a Žalov dozvědět víc, nebo se chtěl aktivně zapojit. Forma kontaktu je na vás 🙂

 

Těšíme se na spolupráci
Marie a Petra
4. května 2018