Počasí v Roztokách

PF 2019

V roce 2019 přejeme všem hodně lásky, štěstí, zdraví, rodinné pohody a úspěchů na pracovním i soukromém poli!
Společně PRO Roztoky a Žalov

Veselé Vánoce

Přejeme Vám vše, co se špatně balí,
to jest klid, pohodu a zdraví!
Hezké prožití večera splněných přání i všech svátků vánočních

přejí

Společně PRO Roztoky a Žalov

Když koalice vládne silou aneb arogance moci (Odraz 12/2018)

Hned v prvních minutách listopadového zastupitelstva se mi zatajil dech a těžko bylo věřit vlastnímu sluchu.

Týden před schůzí se na zastupitele obrátila předsedkyně odborových svazů základní školy Mgr. Marie Bloudková s prosbou o zařazení bodu, ve kterém bychom se věnovali
probíhajícím i plánovaným investičním akcím školy a vyslechli si podněty pro zlepšení fungování spolupráce města a školy.

Předpokládala jsem, že diskuse kolem školy bude velká. Že se ovšem rozjede ještě před samotným schválením programu  o tom, zdali přítomné dámy vyslechneme, anebo půjdou stejně tak rychle, jako přišly, zase zpátky domů, předčilo veškerou mou fantazii spojenou s projevem arogance moci vedení našeho malého města.

V koaliční smlouvě zástupci koalice uvádějí: „Vzdělání je naší prioritou. Proto budeme základní školu nadále plně podporovat. S vedením školy i s učiteli budeme pružně komunikovat a naslouchat jejich námětům.“ Jak tato slova naplňují naši koaliční zastupitelé v praxi, si můžete poslechnout na zvukovém záznamu na webu města a  udělat si obrázek nejlépe sami. Mgr. Marie Bloudková a Mgr. Michaela Černá dostaly příležitost promluvit na zastupitelstvu díky podpoře zastupitelů ze sdružení Společně PRO Roztoky  Žalov, ODS a také Stanislavu Boloňskému, Michalu Hadrabovi,  Zuzaně Sýkorové a Tomáši Novotnému ze Sakury. Zastupitelé za TOP 09 včetně radní pověřené školstvím Vladimíry Drdové odmítli přítomné zástupce školy vyslechnout.

Děkuji paní učitelce Bloudkové a Černé. Za jejich statečný výstup i před zastupiteli, kteří je nechtěli slyšet. Za to, že věnovaly čas, který mohly večer strávit se svými rodinami, nám, starým i novým zastupitelům. Za precizní přípravu, která předcházela jejich prezentaci. Za to, že pracují pro školu s nadšením a s láskou. Moc bych si přála, aby měly i napříště chuť a odvahu přijít mezi nás a informovat nás napřímo o tom, jak všechno běží a co by bylo dobré zlepšit.

Marie Dvořáková (Šlancarová)
zastupitelka
Společně PRO Roztoky a Žalov

Radní rozhodli. Mobilní dopravní hřiště mít nebudeme (Odraz 12/2018)

Když jsem před rokem viděla, jak na zahradě jedné benešovské školky jezdí děti na koloběžkách a učí se bezpečnému pohybu v provozu na mobilním dopravním hřišti, posteskla
jsem si, že v Roztokách takové nemáme. O to milejší pro mě byla zpráva od přítomného strážníka, že hřiště už brzy potřebovat nebudou a půjde světem dál.

Zanedlouho jsem se na hřiště vyrazila znovu podívat. Tentokrát i s paní ředitelkou Janouškovou a vedoucí oddělení školství našeho úřadu paní Vonkovou. Na místě jsme zjistily rozměry hřiště a vyslechly zkušenosti z praxe od strážnice preventistky, která hřiště s dětmi pravidelně užívá.

Díky vedoucímu Odboru správy a rozvoje města se podařilo najít vhodný městský pozemek, na který by bylo možné hřiště umístit. V blízkosti dětského hřiště Obránců míru vedle plánované výstavby nové hasičárny. Díky dostupné vzdálenosti od školy by bylo možné hřiště využívat pro výuku prevence žáků.

Nové radě jsem předložila smlouvu o bezplatné zápůjčce. Radní usoudili, že náklady spojené s umístěním hřiště jsou příliš vysoké. Podle výpočtů pana místostarosty Hadraby by vyrovnání povrchu, návoz a udusání hlíny nebo písku vyšlo na 100 000 korun. Dle mých zjištění by oplocení a dřevěný domeček na uskladnění značek stálo zhruba 50 000 až 60 000 korun. Za mě by rozhodně taková investice stála za to. A za dva tři roky bychom jistě našli pro pozemek jiné využití.

Vedení města plánuje zadat v příštím roce projekt stabilního dopravního hřiště. A v roce 2020 by se mohl zrealizovat. Nejspíš u šraněk na části pozemku psího cvičáku. Na posledním zastupitelstvu nás pan místostarosta Novotný informoval o důvodech, pro které se nedaří investiční akce v našem městě včas realizovat. Problém je ve firmách i s přetížením úředníků.

Budu pevně doufat, že realizace dopravního hřiště bude světlou výjimkou. Do té doby můžeme vyrážet s dětmi třeba do Benešova nebo do Berouna. V obou městech mají dopravní hřiště veřejně přístupná a opravdu krásná.

Marie Dvořáková (Šlancarová)
zastupitelka
Společně PRO Roztoky a Žalov

Křest ohněm aneb prvně v roli zastupitelky (Odraz 12/2018)

Po říjnových volbách jsem usedla se svými čtyřmi kolegy za sdružení Společně PRO Roztoky a Žalov do opozičních lavic. Samostudium Příručky pro členy městského zastupitelstva se v mém případě příliš neosvědčilo, takže mé formulace návrhů usnesení byly často krkolomné, ale to se časem poddá.

První zatěžkávací zkouškou byl „boj“ o vyslechnutí učitelek, které chtěly také nám, novým zastupitelům, přiblížit situaci za zdmi školy. Naštěstí hlasování o možnosti prezentace dopadlo v jejich (i náš) prospěch (o tom více na jiném místě Odrazu)…

Očekávala jsem i schválení našeho návrhu pověřené zastupitelky Marie Dvořákové, která iniciovala rekonstrukci nádraží včetně možnosti prodloužení podchodu až k   zámecké zahradě a více než dva roky na projektu pracovala. Koalice však byla jednotná a návrh překvapivě neschválila. Proč by měl někdo z opozice dokončit „svůj“ projekt pro město, že…? Schválen byl alespoň vznik pracovní skupiny, jíž bude Marie Dvořáková členkou a přispěje tak svými získanými zkušenostmi a kontakty ke zdárnému pokračování projektu.

Bohatá byla i diskuse kolem návrhu zvýšení poplatků za psy, se kterým nemáme zase tak velký problém, zejména když se toto navýšení odrazí v desítkách nových košů se sáčky na exkrementy (ideálně papírovými, jak poznamenala paní Sodomová) na pečlivě vybraných místech po celém městě. Budeme doufat, že daň ze psů bude vynaložena na Roztoky čistší…

A protože jsme byli pomalí, další jednání zastupitelstva bude už za 14 dní – takže mám po vánoční besídce…

Marcela Šášinková
zastupitelka

Společně PRO Roztoky a Žalov

Autobusová linka č. 359 naváže na spoj ranního vlaku

Už tuto neděli 9. prosince nastává každoroční změna jízdních řádů hromadné dopravy pro rok 2019. U vlaků dochází k výraznějším změnám zejména na lince S49 do Hostivaře (bývalá S41), kde se mění dopravce a autobusy po zářijovém posílení zůstávají ve stejném rozsahu. Jsme rádi, že se nám podařilo najít společnou řeč s vedením města na posunu ranního spoje autobusu 359 tak, aby navazoval na ranní vlaky dle nového JŘ. Umožní se přestup na vlak směr Masarykovo nádraží, i na vlak směr Libeň/Hostivař. Budeme se snažit i nadále navrhovat změny, které povedou ke zkvalitnění dopravní obslužnosti města.

Michal Přikryl

člen komise stavební, dopravy a rozvoje města

 

Když skákat,… tak s profíky (Odraz 11/2018)

Po několikaměsíčním „pátrání“ po trenérovi parkouru se nakonec podařilo zapojit roztocké děti do sportovního klubu IntoMovement, z. s., který vede zakladatel spolku a šéftrenér Mgr. Tomáš Skála. IntoMovement, z. s., je dynamická organizace plná zkušených lidí, kteří se zabývají aktivním životním stylem a sportovní či dobrodružnou náplní volného času dětí a dospělých Našim dětem nabízí několik kurzů provozovaných v roztockých tělocvičnách v časových termínech vhodných spíše pro větší děti. Kapacita sportovišť, stejně jako školy, je vytížená. Přednost mají spolky zaregistrované v Roztokách, takže letos, i když zájem o parkour projevilo 100 dětí – což je skvělé –, jsou tyto termíny jediné dostupné.

Některé začátky jsou těžké. Tato nová pohybová aktivita propojuje vše, co patří k volnému pohybu člověka v prostředí plném překážek a nástrah. Komplexně rozvíjí veškeré pohybové schopnosti a dovednosti. Co víc, také přispívá k duševní odolnosti a vyrovnanosti dětí, k jejich seberealizaci a sociálnímu rozvoji. Dětem se tak plní nejen sen stát se
parkouristou jako Zony, Vova nebo Tary, ale také dělají velké pokroky ve svém tělesném i duševním rozvoji.

O to, aby vše probíhalo, jak má, se starají zkušení licencovaní trenéři, kteří navíc aplikují metodu intuitivního učení se pohybu. Ta a rozvíjí potenciál každého dítěte přirozenou formou bez nutnosti klasického drilu. Děti jsou rozdělené do skupinek podle dovedností, kde na každého instruktora připadá maximálně 10 dětí. Lekce mají několik částí – zahřívací, kde děti hrají různé hry, – průpravná, ve které se připravují fyzicky pro zvládnutí hlavní části, – a vlastní trénink jednotlivých prvků a technik překonávání překážek. V závěrečné části probíhají děti překážkovou dráhou, posilují a protahují se. Kurz se bude konat zatím jen v tělocvičnách, které jsou již na parkour vybaveny nebo do nich vybavení spolek dokoupí. Je ovšem výhledově v plánu rozšířit výuku též o venkovní prostory, popřípadě hřiště k tomu určené.

Městský parkour pro školáky 6–15 let v Roztokách začíná od 6. 11. 2018. Neváhejte děti přihlásit. Volné jsou ještě kapacity v úterý 19–20 hod. ZŠ Roztoky, ve čtvrtek 15–16 hod. Via Vestra a pár míst i v pátek 16–17 hod. v ZŠ Žalov.

Více na tel. 773 057 557 (Tomáš Skála), info@intomovement.net, www.intmovement.net

Marcela Šášinková
Tomáš Skála

Rekonstrukce nádraží, od myšlenky k realizaci (Odraz 11/2018)

Jedna nezapomenutelná a obohacující etapa mého života končí, jiná začíná. Mám obrovskou radost, že jsem mohla jako místostarostka dva a půl roku investovat svůj čas a energii do rozvoje města, které je od dětství mým milovaným domovem, a podpořit dobré nápady lidí, které denně potkávám. Děkuji panu starostovi, místostarostovi a všem bývalým zastupitelům za čtyřletou spolupráci. Jako řadová zastupitelka budu i nadále věnovat maximum volného času další práci pro město. Moc ráda bych dotáhla vše kolem rekonstrukce vlakového nádraží do zdárného konce.

Nečekané se stává skutečností

Když za mnou před třemi lety přišly maminky s malými dětmi, ať zajistím funkční plošinu na roztockém nádraží, neměla jsem tušení, jaké další možnosti se pro rozkvět naší kulturní památky otevřou. Dvousetmilionová rekonstrukce s cílem zajištění bezbariérového nádraží se brzy stane skutečností.
Děkuji všem zástupcům Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC), kteří s velkým zájmem pozorovali mé nadšení a šli dobrým věcem naproti. Díky nim je totiž v plánu také celkové zkulturnění bezprostředního okolí a vstupu do samotné drážní budovy.

Prodloužení podchodu k areálu muzea
Když se staví nový podchod, proč bychom ho neprotáhli až k nově vytvořené přístupové cestě a zadnímu vstupu do roztockého zámku? Ale kdo dalších osm milionů, které si tato investice vyžádá, zaplatí? Oslovila jsem pana radního pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje. Zdá se, že zrno padlo na úrodnou půdu. V tuto chvíli probíhají jednání mezi Středočeským krajem a SŽDC o spolufinancování prodloužení podchodu a vytvoření nového vstupu přímo do areálu muzea.

Se zástupci VÚAB a projektanty jsme se sešli na nádraží s dalším cílem. Prověřit možnost vybudování lávky podél kolejí až před samotný vstup do VÚAB. Nápad dobrý, ale několikamilionová investice ze strany penicilinky je jen stěží realizovatelná.

A co parkovací dům?
Šedesát milionů, díky kterým by vznikl prostor pro více než dvě stovky aut, v městské kase v následujících letech nenajdeme. Požádala jsem proto zástupce SŽDC, aby zvážili možnost převzetí tohoto záměru a dokončení ve své režii. O dotaci totiž může žádat pouze vlastník pozemku, kterým je SŽDC.  Ještě není černé na bílém, ale z posledních jednání je zřejmé, že realizace parkovacího domu samotnou SŽDC má velkou šanci. Komunikuji také se zástupci dopravy Středočeského kraje, kteří zařadili naše nádraží do prioritních zájmů Středočeského kraje. A tak snad, pevně tomu věřím, se nám i tento záměr zrealizovat podaří.

Mám velikou radost, že se všechny výše uvedené záměry daří plnit bez zatížené městské kasy. Moc si přeji, abychom všechny rozpracované akce kolem nádraží dotáhli do zdárného konce. Za tři roky usilovné práce se mi podařilo navázat velmi dobré vztahy s mnohými zástupci SŽDC i Středočeského kraje. Na ustavující schůzi zastupitelstva
jsem proto novému vedení nabídla, že budu věnovat svůj volný čas na dokončení všech započatých akcí. Vážím si nabídky pana starosty ke společnému jednání, na kterém prodiskutujeme možnost spolupráce formou pověřené zastupitelky. Na příštím zastupitelstvu se budeme mým návrhem znovu zabývat. Stejně tak děkuji za nabídku spolupráce v této věci panu místostarostovi Novotnému. Zde patří ještě jedno poděkování panu místostarostovi Novotnému, který se mnou mimo jiné vybojoval prosklené výtahové
šachty (namísto nerezových), a panu radnímu Richterovi, který vždy usilovně jednal o technických parametrech a možnostech vybudování parkoviště.

Marie Dvořáková (Šlancarová)
zastupitelka Společně PRO Roztoky a Žalov

Poděkování – výsledky voleb

Společně PRO Roztoky a Žalov - poděkování

Milí spoluobčané,

máme radost, že můžeme čtyři roky společně pracovat pro město a dokázat, že jste volili dobře.
Získali jsme 5 mandátů. Hurá.
Za důvěru, kterou jste nám dali, Vám ze srdce děkujeme.
Těšíme se na společnou cestu se všemi občany Roztok a Žalova.
Za sdružení Společně PRO Roztoky a Žalov
vaše Marie Šlancarová
od svatby 28. září 2018 vaše Marie Dvořáková
Kompletní výsledky voleb v Roztoky u Prahy.
Gratulujeme všem nově zvoleným zastupitelům, zřejmé koalici TOP 09 a nezávislí pro Roztoky a Žalov a Sakura Roztoky,
gratulujeme i zřejmé opozici Společně PRO Roztoky a Žalov, ODS Roztoky a Cesta pro Město.

Jak jsme volili

I my jsme byli volit.

Poprosili jsme naše příbuzné a kamarády, aby nás zvěčnili v tuto historickou chvíli.

Marie volila v pátek skoro jako první ve 14:04, naopak Petra byla volit mezi posledními  v sobotu ve 13:16. Šárka s sebou vzala celou rodinu a Peso byl zaručeně nejvyšší volič v Roztokách a okolí.

Děkujeme i vám, že jste přišli k volbám.