Počasí v Roztokách

Dnešní vlaky i s fotodokumentací

Je pondělí brzy ráno. Na nádraží v Roztokách je připraven speciální vlak společnosti Arriva.

Mnozí z nás vstávali v 5:00, aby vše připravili. Poutač na nádraží, vlaky polepené, plakáty ve vývěskách, letáky na sedadlech, slideshow na digitálních obrazovkách s tvářemi všech kandidátů za doprovodu hudební skladby „Trust In“. Samozřejmě chutná a zdravá snídaně od Katky Gotthardové z Kavárny Kofííí, výtečné čokoládky od Vladimíra Trepery, voňavá káva od stewardů a samozřejmě náš usměvavý tým.

Naši lidé v čele s místostarostkou Marií Šlancarovou byli v bílých tričkách s logem k nepřehlédnutí. Nabízeli jsme občerstvení a povídali si o našem programu.

Do práce, školy i k lékaři jsme přepravili necelých 200 cestujících.
Cesta s vámi byla moc milá a uběhla nám rychle.

Dnešní vlakové speciály Roztoky – Masarykovo nádraží pro vás vypravilo sdružení Společně PRO Roztoky a Žalov.

Děkujeme, že nám věříte. Byli jste úžasní. Šťastnou cestu.
Volte č. 3 a zaškrtněte celou stranu 

První část fotografií na facebooku: https://bit.ly/2OKPvih
Druhá část fotografií na facebooku: https://bit.ly/2OMWuXX

Pár fotografií přikládáme níže:

Pozvánka na mimořádné vlaky 24.9.2018 6:57 a 8:18

POZVÁNKA NA PALUBU DVOU MIMOŘÁDNÝCH VLAKŮ

Společně PRO Roztoky a Žalov vás zve na pondělí 24. září 2018, kdy v 6:57 a 8:18 vypravíme dva mimořádné vlaky z roztockého nádraží.
Zastavujeme ve všech stanicích. Po 20 minutách Vám popřejeme krásný den na Masarykově nádraží.

Také Vám kazí náladu přecpané vlaky? Udělejte si pondělní ráno příjemnější. Pojeďte do práce či školy s námi.
Budeme usilovat o to, aby Středočeský kraj a Hl.m. Praha objednaly další pravidelné odjezdy pohodlnými vlaky.

  • Rychlé wi-fi připojení
  • Elektrické zásuvky
  • Palubní servis
  • Malé občerstvení zdarma

Možnost neformální diskuse s kandidáty PRO Roztoky a Žalov.
Jízdným nechť je Váš úsměv a dobrá nálada.

Rodinné odpoledne 9.9.2018 včetně fotogalerie

V neděli 9.9.2018 od 15:00 pořádalo naše sdružení na louce před Městským úřadem rodinné odpoledne pro všechny generace – Léto nekončí!

Z dobrovolných příspěvků návštěvníků se vybralo 1.620,-Kč.
Můžete hlasovat do 31.10.2018, na jaké účely tato částka půjde:

  1. hračky na pískoviště na dětská hřiště
  2. nákup bylinek pro komunitní bylinkový záhon
  3. váš vlastní názor nebo nápad

Hlasování probíhá přes tento dotazník. Zabere vám to přesně 1 minutu. Děkujeme předem za váš čas a ochotu podílet se.

Chceme vám poděkovat i za to, že jste nás přišli podpořit, bylo to velmi vydařené odpoledne!

Přípravy na rekonstrukci nádraží jsou v plném proudu (Odraz 9/2018)

Během léta proběhla série jednání se zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Iniciovala jsem je s cílem ujasnit podmínky, za kterých bude probíhat plánovaná velká rekonstrukce nádražního podchodu a nástupišť. Tu SŽDC plánuje započít cca za dva roky.

První okruh schůzek se týkal vybudování modernějšího podchodu v místě toho stávajícího, souvisejících výtahů, nové dlažby v historické letní čekárně a vzhledu nástupišť.

Schůzek se účastnila vždy početná, někdy až osmičlenná delegace Správy železniční cesty, naše město jsem zastupovala s kolegou místostarostou Tomášem Novotným, městským architektem Tomášem Slavíkem a pány Schillem a Skřivanem z odboru správy města.

Majitelé nádraží s námi, podle vlastního vyjádření, jednají zejména proto, že budova je památkově chráněná.

Vzali jsme na  vědomí, že vznikne nový podchod s modernějším osvětlením. Zvažovali jsme různé verze povrchové úpravy, pokud možno takové, která odradí vandaly. Investor nabídl pohledový beton s  tím, že město by si podchod na vlastní náklady ozdobilo mozaikou nebo například dětskými kresbami. Po  důkladných konzultacích s městským architektem jsme však preferovali verzi standardního obkladu, kterou známe například z hlavního nádraží v Praze.

Vlastní provedení nástupišť připomínkoval zejména pan architekt Slavík, s odkazy na srovnatelná zmodernizovaná nádraží z našich zemí i z ciziny. Jsme v dobré víře, že ke specifikaci, kterou jsme SŽDC předali, jejich architekti výrazně přihlédnou.

Tvrdým oříškem se ukázalo být provedení výtahových šachet a  vlastních kabin dvou výtahů, které jsou na  naše nádraží plánovány.

Roztocká strana podpořila stanovisko památkové péče. Preferujeme prosklenou šachtu i kabinu. Je elegantní, méně „hmotná“ a lépe se hodí zejména do prostoru historické čekárny, která již tak utrpěla minulou, ne zcela citlivou přestavbou a  jejíž údržba je dlouhodobě zanedbávána. Protistrana poměrně neústupně trvala na  neprůhledné betonové šachtě a ocelové výtahové kabině (sklo se nedá prý udržovat, vše je víc poruchové, předpis navíc vůbec neumožňuje prosklenou kabinu). S  kolegou Novotným jsme se rozhodli prověřit tolik „betonových argumentů“ v terénu.

Druhý okruh problémů se týkal stavu historické budovy. Nevypadá nijak vábně. Na  obranu současných majitelů lze uvést, že budovu spravují jen cca rok, předtím patřila Českým drahám. Trvali jsme na tom, aby byly odstraněny ohavné mříže, které byly umístěny bez souhlasu památkářů a na budovu se nehodí. Na nádraží jsou nesmyslné a nevyužívané stojany, nevzhledné koše, svítidla jsou plná pavučin. Řešení mříží a  odstranění stojanů by mělo proběhnout v brzké době.

Oceňuji snahu a  účast správců budovy na schůzce, nicméně přehnaný optimismus není zřejmě na místě. Čistého, vymalovaného nádraží s doplněnými luxfery se zřejmě dočkáme nejdříve za dva či tři roky, zejména vydrží-li nám a našim nástupcům energie pro důrazné jednání se SŽDC a přihlédne-li majitel během rekonstrukce peronů k  historické hodnotě staré budovy. Tolik potřebná přítomnost živých lidí na  dráze (správců, výpravčích) je už želbohu navždy minulostí, byli jsme odkázáni na kamery.

O několik dní později jsme s Tomášem Novotným vyrazili vlakem do Čerčan, přesvědčit se, jak je to s těmi výtahy. Cestou jsme studovali železniční předpisy. Ten slavný, na který jsme byli odkazováni, samozřejmě povoluje jak prosklenou kabinu, tak prosklenou šachtu. A  na  trati Hlavní nádraží – Čerčany jsme těch prosklených šachet napočítali v šesti zastávkách asi deset. V Čerčanech jsme vše probrali s pracovníkem železniční správy. Bylo zajímavé poslouchat jeden den jeho šéfy – a  o  pár dní později jeho, praktika, který je na dráze desítky let a  nad mnoha věcmi kroutí hlavou.

V angažmá kolem našeho nádraží budu ráda pokračovat, budu-li mít tu příležitost. Je to výzva!

Marie Šlancarová

místostarostka

P. S. A to jsem vlastně ještě nenapsala, že jsme kolegy ze SŽDC překvapili návrhem, aby byl vybudován další krátký podchod, tentokrát směrem k  muzeu. Proč by návštěvníci našeho zámku nemohli v  roce 2021 vystoupit z vlaku, vyhnout se rušné Nádražní ulici a  pohodlně vkráčet do zámku?

Cesta dalšího rozvoje školy na obzoru (Odraz 7-8/2018)

Dvouměsíční intenzivní úsilí pracovní skupiny přineslo své ovoce. Cílem bylo definovat prostorové potřeby školy pro výhled dalších deseti patnácti let. Výsledky své práce přednesli zástupci pracovní skupiny zastupitelům na červnovém zasedání. Rozvoj školy spojený s další výstavbou tak dostává jasný a koncepční směr.

S  ohledem na  demografickou studii a  zákonné parametry, které určují nezbytné prostorové zázemí ve škole, pracovní skupina došla k jasnému závěru. Ze současných 34 kmenových tříd se naše škola v následujících pěti šesti letech rozroste na 54 kmenových tříd. K tomu musíme přičíst odborné učebny, dělené třídy, kabinety, šatny, tělocvičny a další.

Roztocká i žalovská budova naší základní školy čítají dohromady téměř tisíc žáků. V blízké budoucnosti se dostaneme na kapacitu tisíc tři sta žáků. Již v  tuto chvíli máme největší základní školu v okrese Praze-západ. Za  několik let budeme jednou z  největších škol v  České republice. Bylo proto nutné hledat řešení, která do budoucna umožní rozdělení školy na dva až tři samostatné celky. S  ohledem na  podmínky dotace ve  výši 54 milionů korun, kterou jsme získali na výstavbu školní budovy vedle VTP v Žalově, není možné školu rozdělit na více subjektů po dobu dalších sedmi let. Pracovní skupina přistupovala k  hledání nejvhodnějšího řešení tak, aby v každé škole byla zajištěna prostupnost tříd – tzn. aby byl vždy zachován 1. až 9. ročník – buď v jedné, či více paralelních třídách.

Jako nejvhodnější řešení se rýsují tři kampusy

1. Kampus Školní náměstí – ve  stávající budově roztocké školy, ve kterém budou tři paralelky od 1. do 9. ročníku. V kampusu se počítá s  přístavbou jídelny a  dalších dvou tříd, vestavbou zázemí pro učitele a personál v prostorách půdy nad stávající školní budovou a také dostavbou jedné třídy „dřevěnky“ v zadní části školy.

2. Kampus Zaorálkova – ve stávající budově bude 1. až 5. ročník a na části školní zahrady vyroste budova pro 6. až 9. třídu. Předprojektové přípravy pro prověření této varianty již běží. Součástí budou stavební úpravy současné budovy – díky využití prostor dvorku vznikne prostorná knihovna a současně bude rozšířena jídelna.

3. Kampus VTP – první budova se začíná stavět. V budoucnu poskytne prostory pro dvě paralelky 1. až 5. ročníku. Pokud by se městu podařilo vykoupit pozemek vedle této budovy, zakončili bychom výstavbu škol budovou pro dvě paralelky 6. až 9. ročníku.

Uvedená koncepce efektivně řeší dostatek výukových prostor po dokončení bytové výstavby v Roztokách. Vytváří dostatečné, tolik potřebné zázemí pro děti, učitele i další personál. Pokud se nám podaří tuto cestu zrealizovat, v  následujících patnácti dvaceti letech budou mít dostatek důstojného prostoru děti, učitelé, asistenti i další pracovníci školy.

Nová budova vedle žalovských VTP má přijmout první žáky ve  školním roce 2020/21. Pevně věřím, že se nám do dvou let podaří dostavět kampus v  Zaorálkově ulici, rozšířit školní jídelnu v žalovské škole a v prostorách dvorku vybudovat knihovnu. V příštím školním roce se rozšíří roztocká jídelna a nad ní přibudou dvě další třídy. Stejně tak třída „dřevěnky“ by měla být hotová. Díky těmto krokům bychom se měli vyhnout dříve avizovanému plánu pevné stavby čtyř tříd, která by zabírala prostor na školní zahradě v Roztokách.

Velké poděkování patří všem členům pracovní skupiny. Nasazení bylo opravdu vysoké a  propočítávání využitelnosti tříd při prověřování nejrůznějších variant stálo některé členy pár bezesných nocí.

Vedle dostatečných prostor bychom si měli také ujasnit, kam by naše škola (nebo školy) v budoucnu měly směřovat. V září proto proběhne setkání zástupců školy, města i  další odborné veřejnosti, na  kterém externí mediátor povede diskusi. Měli bychom se dozvědět, jak si další směřování školy představují ti, kteří ve  škole žijí anebo s ní úzce spolupracují. Dalším krokem bude setkání se širokou veřejností. Proběhne v  listopadu a  budou srdečně zváni všichni rodiče, prarodiče i  občané, jimž naše škola leží na srdci. O konání setkání vás budeme včas prostřednictvím Odrazu a  webových stránek města informovat.

Marie Šlancarová

místostarostka

Rodinné odpoledne 9.9.2018 15:00 – 18:00

Přesně za měsíc!
Zveme vás na party odpoledne plné zábavy, dobrého jídla a pití pro všechny generace.
Výtěžek z akce poputuje na místní blahodárné účely, např.  hračky na písek na dětská hřiště.
Co vás čeká: vystoupení Zdenka Urbanovského – Pianista roku 2017 a jeho kolegy Lukáše Buriana, uměleckého šéfa Divadla Radka Brzobohatého, taneční vystoupení roztockých žen Odkvetlá poupata
Doprovodný program: ukázka Strolleringu, kruhového tréninku, mistr teakwonda vás seznámí s taji korejského bojového umění a naučí vás pár prvků sebeobrany, vytvoříte si svůj vlastní buton, uvážete si kytičku pro radost, můžete se zúčastnit soutěže v poznávání čokolády, zastřílíte si na terč nebo si jen můžete užít krásné nedělní odpoledne.
Zde se můžete osobně setkat se všemi našimi kandidáty a zeptat se jich na co budete chtít 🙂
Pořádá: Společně PRO Roztoky a Žalov s přáteli
#spolecneproroztokyazalov

Archy s podpisy a kandidátkou odevzdány

Milí Roztočtí a Žalovští, ač se to zdá skoro neuvěřitelné, tak jste nám dali šanci zúčastnit se komunálních voleb, které se budou konat 5. a 6. října 2018! Díky vám jsme nashromáždili více než byl požadovaný počet, a to 765 podpisů.
Dnes náš zmocněnec Vojtěch Sedláček odevzdal kandidátní listinu a petici s vašimi podpisy.
Děkujeme vám všem za projevenou důvěru, vážíme si vaší podpory!
Od úterý vám každý týden představíme naše 3 kandidáty, a můžete se těšit i na srpnovou soutěž.
#spolecneproroztokyazalov

Výsledky červencové tipovací soutěže

Jupííí, Hurrááá, Hurrááá

A je to tady – máme vítěze naší tipovací soutěže! 👏👏👏
Výherkyně jsou dvě:
Lucie Tůmová a Janča Kamenka Čambalová –
Dámy, očekávejte zprávu ohledně dalšího postupu.
GRATULUJEME!!!
Přikládáme důkazní foto s 8 druhy čokolády.
Děkujeme za účast a přejeme krásný den všem!

Červencová soutěž

Přejeme všem krásný prodloužený víkend a věříme, že si užíváte prázdniny plnými doušky.

Máme pro vás červencovou facebookovou soutěž:
Tipnětě si do komentářů, kolik druhů příchutí se nachází v této čokohromadě na obrázku?

Uzávěrka soutěže je 25.7.2018 a vítěz 🥇 získá naše krásné tričko 👕

Čokošky pro nás vyrobil Vladimír Trepera z rodinné manufaktury Chocolaterie Willy a Pauli – děkujeme, jsou nejlepší 😋

Škola hýbe Odrazem (Odraz 6/2018)

Před více než rokem mě vyzvali zástupci školské rady a komise, abych si vzala na starost základní školu. Důvod byl jediný. Nedostatečná komunikace a zájem o spolupráci ze strany starosty, v jehož kompetenci škola do té doby byla. Výstavba škol zůstala i nadále v jeho gesci. Opakovaná volání odborné veřejnosti, že kapacita plánované výstavby nové školy nebude dostatečná, zůstávala totiž bez odezvy.

Pan starosta uvedl, že ve svých propočtech nebral v úvahu celou řadu aspektů a potřeb školy, takže nedospěl ke správným výsledkům. Tím, bohužel, přispěl k dnešní kritické situaci. Pevně věřím, že nyní bude k názorům všech, kteří ve škole a pro školu žijí a kteří znají potřeby školy nejlépe, přistupovat s respektem a s pozorností, jež si naše škola a její další rozvoj zaslouží.

Hasíme požár
Hledáme cestu, jak překlenout krizovou situaci dalších pěti let, než postavíme (vedle již započaté výstavby školní budovy vedle žalovského VTP) další novou školu.  Dočasné kontejnerové čtyřtřídce věnovali poměrně dost prostoru dva zastupitelé v minulém čísle Odrazu. Se vší úctou k času a zájmu, který dané věci věnovali, se musím pozastavit nad tím, jak tendenční jejich výstup z návštěvy chuchelské kontejnerové školy byl. Faktem je, že budova má veškerá potřebná schválení k využití pro výuku dětí.

Osobně jsem se ve škole byla podívat dvakrát, vypravili se tam i další kolegové z řad zastupitelů, paní ředitelka Janoušková s paní zástupkyní Kubánkovou. S učitelkami jsme
hovořili. Budova má své klady a zápory. Ale katastrofické zprávy typu, že z prostředí má někdo ekzémy a alergie, se nám skutečně nepotvrdily. Některé nedostatky, týkající se
například vytápění a klimatizace, lze odstranit. Když jsem na únorovém zastupitelstvu předložila návrh na prověření možnosti využití kontejnerové školy, mým cílem bylo připravit variantní řešení, kterým bychom do budoucna zachovali dětem větší prostor na zahradě a zároveň nenavyšovali počet žáků v jedné už tak velké roztocké škole. Vždyť kontejnerová škola či pevná stavba, jež by měla vyrůst na školní zahradě, je pouze dočasným řešením. Hasit požár budeme muset i následující roky.

Co bude dál?
Především budeme v dialogu se školou pokračovat v práci na systémovém řešení. Pracujeme na vytvoření koncepce, tj. nejvhodnějšího řešení s výhledem na dalších patnáct let. Díky skvělé spolupráci s vedením školy, s předsedkyní školské rady Lucií Čelikovskou a s panem učitelem Michalem Slámou se nám daří dávat dohromady čísla – reálný výhled  potřebnosti důstojných prostor pro naši školu v následujících letech. Už teď nám z výpočtů vychází, že právě započatá stavba nové školy u žalovských VTP nebude stačit.

Kde postavíme další školu?
Stále slyším od svých kolegů, že město nemá vhodné pozemky. Ano, slibovali jsme snad všichni ve svých programech, že stavební pozemky v územním plánu nebudeme
dále rozšiřovat. Máme se však držet tohoto dogmatu i v případě tolik potřebného pozemku pro výstavbu další školy? Za mě rozhodně ne. Jakmile budeme mít odhad objemu nové budovy, zadáme urbanistům zpracování studie na vhodné umístění nové školy. S ohledem na potřebnost a zájem města můžeme počítat i s variantou výkupu nestavebních pozemků od soukromých vlastníků. Díky nové legislativě je možné provést změnu územního plánu ve zkráceném řízení.

Starosta dále soudí, že se pasuji do role zachránkyně školy. Tak tomu není. Svůj čas a energii věnuji tomu, abychom kladli důraz na dlouhodobé řešení problémů namísto
překotného hašení požárů bez ohledu na to, jak velké bude spáleniště. Abychom se jen nesnažili „nějak ustájit“ co největší počet žáků, ale kladli vysoké nároky i na kvalitu a důstojnost prostředí roztockých škol, ve kterých se naše děti učí.

Marie Šlancarová

místostarostka

Společně PRO Roztoky a Žalov