Počasí v Roztokách

Autobusová linka č. 359 naváže na spoj ranního vlaku

Už tuto neděli 9. prosince nastává každoroční změna jízdních řádů hromadné dopravy pro rok 2019. U vlaků dochází k výraznějším změnám zejména na lince S49 do Hostivaře (bývalá S41), kde se mění dopravce a autobusy po zářijovém posílení zůstávají ve stejném rozsahu. Jsme rádi, že se nám podařilo najít společnou řeč s vedením města na posunu ranního spoje autobusu 359 tak, aby navazoval na ranní vlaky dle nového JŘ. Umožní se přestup na vlak směr Masarykovo nádraží, i na vlak směr Libeň/Hostivař. Budeme se snažit i nadále navrhovat změny, které povedou ke zkvalitnění dopravní obslužnosti města.

Michal Přikryl

člen komise stavební, dopravy a rozvoje města