Počasí v Roztokách

Cesta ke kvalitnímu vzdělání našich dětí bude drahá, dlouhá a nelehká (Odraz 6/2018)

Blíží se konec volebního období a podzimní volby do zastupitelstva. V poslední době se rozvířila diskuse kolem školství v Roztokách. Ráda bych zhodnotila práci školské komise, jejíž jsem předsedkyní.

Na začátku jsem jako úplný nováček v této politické oblasti obešla všechna školská zařízení, abych náhled do problematiky získala. Členové školské komise jsou lidé, kteří měli nadšení a snahu pro školství v Roztokách něco udělat. Spojovala nás myšlenka, že děti jsou to nejcennější, co máme, a chceme jim vytvořit ve městě dobré zázemí.

Hned zpočátku jsme upozorňovali na  kritický stav budov MŠ Havlíčkova a navrhovali jsme jít cestou urbanistického řešení tohoto objektu v návaznosti na sousední ZŠ. Starosta, zodpovědný za  oblast školství, náš návrh nevyslyšel. Namísto toho nás informoval o  výstavbě nových školek, které, bez konzultace se zástupci školek i odborné veřejnosti, byly pokaždé hašením požárů namísto dobře promyšlených koncepčních kroků.

Po odvolání pana ředitele Bezděky, který vedení školy nezvládl, se ujala vedení Olga Janoušková. Díky ní se začalo odkrývat velké množství problémů a věci se daly do pohybu. Paní ředitelka je statečná žena a  školu zdědila opravdu v neutěšeném stavu. V nepořádku například byly finance, škola této velikosti neměla psychologa. Zásadním problémem se však ukázala být nedostatečná kapacita školy. Začaly se rušit odborné pracovny, začala kolabovat jídelna. Po osobní návštěvě jídelny jsem byla zděšena. To by snad bylo pro děti důstojnější nosit si jídlo z  domu v  krabičkách. Došlo k prozření. Potřebujeme novou školu. Ale to samozřejmě nejde hned. Tak honem rychle zase hasit. Něco postavit, kam ty naše děti nacpeme. Vyroste tedy další budova, ve které budou čtyři třídy, na školní zahradě?

Zástupci školské komise, školské rady i školy už nechtěli přihlížet dalšímu zbrklému rozhodnutí, kterým pan starosta chtěl hasit krizovou situaci. Zpozorněli i mnozí zastupitelé. Město nechalo vypracovat demografickou studii. Velkou práci ve škole odvedla předsedkyně školské rady Lucie Čelikovská a  školní rozvrhář Michal Sláma. Po  dvouletém volání školské komise, byla na městský úřad přijata Kateřina Vonková, vedoucí nově vzniklého oddělení školství.

Do řešení se zapojila místostarostka Marie Šlancarová, která převzala odpovědnost za  řešení situace v  roztockém základním školství. Snaží se společně s pracovní skupinou vytvořit plán, jak velké kapacitní problémy řešit. Je to velmi náročné, vyčerpávající.

Ukazuje se, že realita je velmi neutěšená. V Žalově u VTP se sice již brzy začne stavět nová škola – ale bohužel, už teď víme, že jejích dvanáct učeben problém s nedostatečnou kapacitou v nejbližších letech nevyřeší. Potřebujeme postavit školu další. Velikostí srovnatelnou se stávající. Vhodné pozemky město nemá, a  pokud bude město pozemky kupovat, cena bude vysoká.

Myslím si, že mnohým problémům se dalo předejít, pokud by se řešily včas. Pan starosta měl školství pod dohledem téměř dvě volební období. Pokud by více komunikoval se školskou radou, školskou komisí (v poslední době se jednání ani nezúčastňoval) i zástupci školy a školek, mohli jsme být o pěkných pár kroků napřed. Situace je vážná a cesta ke kvalitnímu vzdělání našich dětí bude drahá, dlouhá a nelehká.

Dagmar Caislová

předsedkyně školské komise