Počasí v Roztokách

Další lehkomyslená výstavba školy na obzoru? (Odraz 6/2019)

Je tomu právě rok, kdy předsedkyně školské rady Lucie Čelikovská přednesla zastupitelům koncepční materiál pro rozvoj další výstavby školních budov v Roztokách a v Žalově. Představila výsledek intenzivní práce pracovní skupiny, ve které přiložili ruku k dílu zástupci města – starosta Jan Jakob, zastupitel Petr Macoun, místostarostka Marie Šlancarová (Dvořáková), paní ředitelka Olga Janoušková, paní zástupkyně Marie Kubánková, pan učitel Michal Sláma a vedoucí oddělení školství Kateřina Vonková.

Výsledkem byl promyšlený a smysluplný výhled výstavby dalších školních budov v Roztokách a Žalově, který by v poměrně krátkém časovém období sedmi let poskytl dostatečné prostorové zázemí pro děti, učitele a další personál. Měla jsem radost, že se nám to společnými silami podařilo. Dospěli jsme k závěru, že výstavba tří „kampusů“ – na Tyršově náměstí, v Zaorálkově ulici a prostoru Barumu s celkovým počtem 54 kmenových tříd bude tou nejlepší možnou cestou k tomu, abychom zajistili během následujících let dostatek prostoru pro naše děti, učitele i další personál.

Čas letí jako voda a vedení města již novou výstavbu plánuje. Jakou? Vedle té, ke které došla po pečlivém posouzení pracovní skupina, třeba takovou, že na školní zahradě roztocké školy vznikne „šestitřídka“. Proč šestitřídka? Těžko říct. Ještě loni pan starosta s dalšími zastupiteli za TOP 09 bojovali za „čtyřtřídku“. Oproti dočasné kontejnerové stavbě, kterou jsem prosazovala, by totiž dětem poskytla lepší komfort. S tím musím jen souhlasit. Je toto ovšem správná cesta? Vytloukat klín klínem? Hasit požár? Ve chvíli, kdy už zase nemáme
kam děti dát?

Dnes víme, že nová budova školy vedle VTP parku, o které byl pan starosta ještě před třemi lety přesvědčen, že poskytne dostatečné zázemí pro děti pro následují desetiletí, byla mylná. Také se ukazuje, že výstavba „čtyřtřídky“, kterou ještě před rokem pan starosta a většina zastupitelů za TOP 09 prosazovali, byla mylná. K tomuto závěru došla výše zmíněna pracovní skupina, i sám pan starosta, když nyní jde vedení města cestou výstavby „šestitřídky“, neboť to stávající pozemek školy (nikoliv promyšleně posouzené potřeby školy) poskytuje.

Poučme se a vyvarujme se chyb z předešlých let. Chyb, kdy úzké vedení města bez odborného názoru a posouzení daných možností další výstavby školských budov v Roztokách plánuje s architekty a schvaluje investiční akce další výstavby naší školy, které jsou nevratné a u kterých se ukazuje, že byly krátkodobým, nepromyšleným pomýlením několika nekompetentních osob.

Požádala jsem proto zastupitele, aby podpořili vznik pracovní skupiny obdobné té, která odvedla úctyhodnou práci před rokem. Aby lidé, kteří ve školství pracují, kteří vědí, co všechno obnáší každodenní život školy, prodiskutovali a propočítali veškeré možnosti tak, aby výsledek v praxi dával smysl. Aby se pak ve škole všem dobře žilo. Je nutné vypracovaný materiál aktualizovat. V nedávné minulosti  se ukázalo, že požádat ty nejzúčastněnější o spolupráci je tou nejlepší cestou. A že jejich nasazení bylo vskutku obrovské.
Neprošlo to. Zastupitelé za TOP 09 a Sakuru zpochybňují, že by se tím lidé, kteří skutečně ve škole žijí, měli takto intenzivně zabývat. Ostatně přípravy na „šestitřídku“ už běží. Krátkodobě si tím pomůžeme. (Vždyť už brzy zase nebudeme mít děti kam dát). S ohledem        na budoucnost však bohužel ne. Zastupitelé schválili, že budou z předložené koncepce vycházet. Plánovaná „šestitřídka“ tomu však neodpovídá. Dle slov paní radní pro školství to odborná veřejnost dostane k posouzení, až přijde ten správný čas. Takže se vlk nažral a koza zůstala celá….

Marie Dvořáková, zastupitelka, Společně PRO Roztoky a Žalov

Zvukový záznam k projednávanému bodu: od 208 minuty zde: https://roztoky.usneseni.cz/zastupitelstvo/homepage/player?meeting_id=532