Počasí v Roztokách

Do komunálních voleb s novým sdružením (Odraz 5/2018)

Se zastupitelkou Petrou Kazdovou a několika přáteli jsme se rozhodli kandidovat v podzimních komunálních volbách s novým politickým sdružením. Proč?

 

Máme společný přístup

Záleží nám na tom, abychom naše město rozvíjeli s ohledem na budoucí potřeby nás, našich dětí, rodičů i prarodičů. Jsme pro otevřenou komunikaci i kritickou diskuzi. Jsme pro zapojování veřejnosti do rozhodování o rozvoji prostoru, ve kterém žijeme, kde je náš domov. Jsme pro promyšlená a koncepční řešení.

 

Máme společné představy

Moderní škola, bezpečné město, podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže. Přívětivé podmínky pro důstojné a aktivní stáří. Finanční spoluúčast developerů na budování potřebné občanské vybavenosti a infrastruktury spojené s další výstavbou. Pravidelné navyšování autobusových spojů – zejména v dopravních špičkách.

 

Pojďte do toho s námi! Společně PRO Roztoky a Žalov

Podzimních komunálních voleb se můžeme zúčastnit, pokud nás podpoří svými podpisy alespoň 550 roztockých a žalovských spoluobčanů s trvalým bydlištěm v našem městě, starší 18 let. Budete-li mít chuť nás v naší iniciativě podpořit,  podpisový arch si můžete vytisknout na našich právě vznikajících webových stránkách www.proroztokyazalov.cz. Sběrná místa podpisových archů budou uveřejněna našich stránkách. Rádi vám podpisový arch předáme i osobně.

 

S radostí uvítáme osobní setkání s každým z vás, kdo by se chtěl o sdružení Společně PRO Roztoky a Žalov dozvědět víc, nebo se chtěl aktivně zapojit. Domluvit se můžeme přes facebook, e-mail nebo telefonicky.

Těšíme se spolupráci

 

Marie Šlancarová

místostarostka, předsedkyně sociální a zdravotní komise

slancarova@roztoky.cz, tel.: 724 544 799

 

Petra Kazdová

manažerka na rodičovské dovolené, zastupitelka a členka školské komise a školské rady

Petra.kazdova1@gmail.com, tel.: 724 519 327