Počasí v Roztokách

4. Kateřina Gotthardová

28 let

Motto: Aby člověk poznal pravdu, musí být otevřený odlišným názorům.
Do Roztok jezdím od malička. Můj taťka je jedním z ,,roztockých trojčat“. Proto mám k Roztokům celoživotní vřelý vztah. Rodiče sice odešli do Prahy, ale já jsem se po letech vrátila zpátky do Roztok. Už natrvalo.
Studuji obor politická filosofie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ale živím se vařením kávy a pečením kolačů ve své kavárně Kofiii. Díky působení v kavárně jsem se dostala k místním obyvatelům a proto vím, jaké mají potřeby a sny. To je jeden z hlavních důvodů, proč jdu s Maruškou a Péťou do podzimních voleb. Vždycky říkám, že nikdy není pozdě něco změnit!