Počasí v Roztokách

Když koalice vládne silou aneb arogance moci (Odraz 12/2018)

Hned v prvních minutách listopadového zastupitelstva se mi zatajil dech a těžko bylo věřit vlastnímu sluchu.

Týden před schůzí se na zastupitele obrátila předsedkyně odborových svazů základní školy Mgr. Marie Bloudková s prosbou o zařazení bodu, ve kterém bychom se věnovali
probíhajícím i plánovaným investičním akcím školy a vyslechli si podněty pro zlepšení fungování spolupráce města a školy.

Předpokládala jsem, že diskuse kolem školy bude velká. Že se ovšem rozjede ještě před samotným schválením programu  o tom, zdali přítomné dámy vyslechneme, anebo půjdou stejně tak rychle, jako přišly, zase zpátky domů, předčilo veškerou mou fantazii spojenou s projevem arogance moci vedení našeho malého města.

V koaliční smlouvě zástupci koalice uvádějí: „Vzdělání je naší prioritou. Proto budeme základní školu nadále plně podporovat. S vedením školy i s učiteli budeme pružně komunikovat a naslouchat jejich námětům.“ Jak tato slova naplňují naši koaliční zastupitelé v praxi, si můžete poslechnout na zvukovém záznamu na webu města a  udělat si obrázek nejlépe sami. Mgr. Marie Bloudková a Mgr. Michaela Černá dostaly příležitost promluvit na zastupitelstvu díky podpoře zastupitelů ze sdružení Společně PRO Roztoky  Žalov, ODS a také Stanislavu Boloňskému, Michalu Hadrabovi,  Zuzaně Sýkorové a Tomáši Novotnému ze Sakury. Zastupitelé za TOP 09 včetně radní pověřené školstvím Vladimíry Drdové odmítli přítomné zástupce školy vyslechnout.

Děkuji paní učitelce Bloudkové a Černé. Za jejich statečný výstup i před zastupiteli, kteří je nechtěli slyšet. Za to, že věnovaly čas, který mohly večer strávit se svými rodinami, nám, starým i novým zastupitelům. Za precizní přípravu, která předcházela jejich prezentaci. Za to, že pracují pro školu s nadšením a s láskou. Moc bych si přála, aby měly i napříště chuť a odvahu přijít mezi nás a informovat nás napřímo o tom, jak všechno běží a co by bylo dobré zlepšit.

Marie Dvořáková (Šlancarová)
zastupitelka
Společně PRO Roztoky a Žalov