Počasí v Roztokách

Když skákat,… tak s profíky (Odraz 11/2018)

Po několikaměsíčním „pátrání“ po trenérovi parkouru se nakonec podařilo zapojit roztocké děti do sportovního klubu IntoMovement, z. s., který vede zakladatel spolku a šéftrenér Mgr. Tomáš Skála. IntoMovement, z. s., je dynamická organizace plná zkušených lidí, kteří se zabývají aktivním životním stylem a sportovní či dobrodružnou náplní volného času dětí a dospělých Našim dětem nabízí několik kurzů provozovaných v roztockých tělocvičnách v časových termínech vhodných spíše pro větší děti. Kapacita sportovišť, stejně jako školy, je vytížená. Přednost mají spolky zaregistrované v Roztokách, takže letos, i když zájem o parkour projevilo 100 dětí – což je skvělé –, jsou tyto termíny jediné dostupné.

Některé začátky jsou těžké. Tato nová pohybová aktivita propojuje vše, co patří k volnému pohybu člověka v prostředí plném překážek a nástrah. Komplexně rozvíjí veškeré pohybové schopnosti a dovednosti. Co víc, také přispívá k duševní odolnosti a vyrovnanosti dětí, k jejich seberealizaci a sociálnímu rozvoji. Dětem se tak plní nejen sen stát se
parkouristou jako Zony, Vova nebo Tary, ale také dělají velké pokroky ve svém tělesném i duševním rozvoji.

O to, aby vše probíhalo, jak má, se starají zkušení licencovaní trenéři, kteří navíc aplikují metodu intuitivního učení se pohybu. Ta a rozvíjí potenciál každého dítěte přirozenou formou bez nutnosti klasického drilu. Děti jsou rozdělené do skupinek podle dovedností, kde na každého instruktora připadá maximálně 10 dětí. Lekce mají několik částí – zahřívací, kde děti hrají různé hry, – průpravná, ve které se připravují fyzicky pro zvládnutí hlavní části, – a vlastní trénink jednotlivých prvků a technik překonávání překážek. V závěrečné části probíhají děti překážkovou dráhou, posilují a protahují se. Kurz se bude konat zatím jen v tělocvičnách, které jsou již na parkour vybaveny nebo do nich vybavení spolek dokoupí. Je ovšem výhledově v plánu rozšířit výuku též o venkovní prostory, popřípadě hřiště k tomu určené.

Městský parkour pro školáky 6–15 let v Roztokách začíná od 6. 11. 2018. Neváhejte děti přihlásit. Volné jsou ještě kapacity v úterý 19–20 hod. ZŠ Roztoky, ve čtvrtek 15–16 hod. Via Vestra a pár míst i v pátek 16–17 hod. v ZŠ Žalov.

Více na tel. 773 057 557 (Tomáš Skála), info@intomovement.net, www.intmovement.net

Marcela Šášinková
Tomáš Skála