Počasí v Roztokách

Kontakty

Facebook

Marie Šlancarová
místostarostka, předsedkyně sociální a zdravotní komise
slancarova@roztoky.cz
tel.: 724 544 799

Petra Kazdová
manažerka na rodičovské dovolené, zastupitelka a členka školské komise a školské rady
petra.kazdova1@gmail.com

tel.: 724 519 327