Počasí v Roztokách

Křest ohněm aneb prvně v roli zastupitelky (Odraz 12/2018)

Po říjnových volbách jsem usedla se svými čtyřmi kolegy za sdružení Společně PRO Roztoky a Žalov do opozičních lavic. Samostudium Příručky pro členy městského zastupitelstva se v mém případě příliš neosvědčilo, takže mé formulace návrhů usnesení byly často krkolomné, ale to se časem poddá.

První zatěžkávací zkouškou byl „boj“ o vyslechnutí učitelek, které chtěly také nám, novým zastupitelům, přiblížit situaci za zdmi školy. Naštěstí hlasování o možnosti prezentace dopadlo v jejich (i náš) prospěch (o tom více na jiném místě Odrazu)…

Očekávala jsem i schválení našeho návrhu pověřené zastupitelky Marie Dvořákové, která iniciovala rekonstrukci nádraží včetně možnosti prodloužení podchodu až k   zámecké zahradě a více než dva roky na projektu pracovala. Koalice však byla jednotná a návrh překvapivě neschválila. Proč by měl někdo z opozice dokončit „svůj“ projekt pro město, že…? Schválen byl alespoň vznik pracovní skupiny, jíž bude Marie Dvořáková členkou a přispěje tak svými získanými zkušenostmi a kontakty ke zdárnému pokračování projektu.

Bohatá byla i diskuse kolem návrhu zvýšení poplatků za psy, se kterým nemáme zase tak velký problém, zejména když se toto navýšení odrazí v desítkách nových košů se sáčky na exkrementy (ideálně papírovými, jak poznamenala paní Sodomová) na pečlivě vybraných místech po celém městě. Budeme doufat, že daň ze psů bude vynaložena na Roztoky čistší…

A protože jsme byli pomalí, další jednání zastupitelstva bude už za 14 dní – takže mám po vánoční besídce…

Marcela Šášinková
zastupitelka

Společně PRO Roztoky a Žalov