Počasí v Roztokách

6. Marcela Šášinková

54 let

„humanitární“ muzejní historička, téměř inventář roztockého zámku, vášnivá cyklistka, která se nevyhýbá ani jiným sportovním a kulturním aktivitám, v Roztokách žije od roku 2000

Motto: Nesnáším frázi „to nejde…“

Zajímá mě kulturní nadstavba města, promyšlené plánování a využití veřejných ploch, regulativy developerských aktivit. Baví mě seznamovat občany s lokální identitou města, upozorňovat na výjimečnost a tradici místa, kde žijí (ne jen přespávají). Zachránit a udržovat dědictví našich předků v dobré kondici …  Je fajn pracovat s lidmi, kteří umí naslouchat a diskutovat.