Počasí v Roztokách

1. Marie Šlancarová

41 let

místostarostka Roztok, předsedkyně zdravotní a sociální komise. Ve volném čase ráda cvičím jógu, objevuji krásy naší země i vzdálenějších světů

Motto: Společně víc dokážeme.

Proč do toho jdu?

V Roztokách žiji od narození, v Roztokách jsem doma. Posledních osm let se aktivněji zapojuji do rozvoje našeho města. Věnuji se především dětem a seniorům. Baví mě posouvat věci dopředu. Mám radost z aktivních spoluobčanů a přátel, kteří zavolají, napíší anebo za mnou rovnou přijdou.

Právě díky nim se často chytím za hlavu a pustím se do nápravy věcí, které v našem městě drhnou. Ať je to zajištění ordinace pro novou dětskou lékařku MUDr. Kateřinu Malou nebo bezbariérové nádraží, které se již v roce 2019 stane realitou. Radost mi dělá již tradiční a stále navštěvovanější Den dětí a seniorů, ale také úspěšné navázání spolupráce města a Církve československé husitské za účelem vybudování domova pro seniory, jehož součástí bude také komunitní centrum a bezbariérové ordinace.

Velkou pozornost věnuji škole. Usiluji o to, aby se děti do školy nejen vešly, ale aby měly také dobré podmínky pro svůj rozvoj a učitelé pro svojí práci.

Přeji si, abychom naše město rozvíjeli s ohledem na omezené pozemky, které máme, i ty, které do vlastnictví města teprve získáme. Usiluji o to, abychom namísto rychlých a nekoncepčních přístaveb a výstaveb budov na školních zahradách zpracovali koncepci, ve které zohledníme skutečné potřeby školy s výhledem delším než jsou dva tři roky.  Usiluji o to, aby názory a podněty od spoluobčanů byly přijímány s respektem a především vědomím toho, že pouze v otevřené a kritické debatě se můžeme vyvarovat chyb a dojít tak ke správným rozhodnutím.