Počasí v Roztokách

20. Michaela Matysová

50 let

V Roztokách jsem se narodila a jednou zde hodlám i zemřít.
Jsem hrdou babičkou a rodina je pro mne nadevše. Patřím k zarytým patriotům Roztok.
Pracuji jako vedoucí školní jídelny v Praze na konzervatoři Jana Deyla pro zrakově postižené.
Mám ráda životní pohodu a pozitivní lidi kolem sebe.
Jsem zakladatelkou roztocké taneční skupiny Odkvetlá Poupata, která pravidelně vystupuje na kulturních akcích všeho druhu v Roztokách a okolí. Jako aktivní členka spolku roztockých čarodějnic se podílím na pořádání největší akce pro děti v Žalově – Pálení čarodějnic.

Moje motto: Všechno jde, když se chce!

Jako členka sdružení Společně PRO Roztoky a Žalov hodlám pomáhat s dobrými a smysluplnými věcmi, které pomohou Roztokám být tím nejlepším městem.