Počasí v Roztokách

5. Michal Přikryl

55 let

Vystudoval jsem produkci na FAMU a tomuto oboru se věnuji jako OSVČ. Jsem otec dvou dětí, které chodí do ZŠ v Roztokách.

Narodil jsem se sice v Bubenči, ale již 13 let bydlím v Roztokách, kde se cítím být doma a nejspíš jsem tady bydlel i v nějakém „minulém životě“ 😊 Jsem členem redakční rady ODRAZu a pracuji v dopravní komisi. Jsem rád, že je v Roztokách bohatý kulturní a sportovní život, že se lidé dokáží bavit a rád k tomu přispívám spolupořádáním červnových Pivních slavností.

Myslím, že je potřeba, aby se lidé zapojili do práce pro město a snažili se mezi sebou dohodnout na prioritách a možnostech, protože jenom tak se město může dále rozvíjet.