Počasí v Roztokách

Radní rozhodli. Mobilní dopravní hřiště mít nebudeme (Odraz 12/2018)

Když jsem před rokem viděla, jak na zahradě jedné benešovské školky jezdí děti na koloběžkách a učí se bezpečnému pohybu v provozu na mobilním dopravním hřišti, posteskla
jsem si, že v Roztokách takové nemáme. O to milejší pro mě byla zpráva od přítomného strážníka, že hřiště už brzy potřebovat nebudou a půjde světem dál.

Zanedlouho jsem se na hřiště vyrazila znovu podívat. Tentokrát i s paní ředitelkou Janouškovou a vedoucí oddělení školství našeho úřadu paní Vonkovou. Na místě jsme zjistily rozměry hřiště a vyslechly zkušenosti z praxe od strážnice preventistky, která hřiště s dětmi pravidelně užívá.

Díky vedoucímu Odboru správy a rozvoje města se podařilo najít vhodný městský pozemek, na který by bylo možné hřiště umístit. V blízkosti dětského hřiště Obránců míru vedle plánované výstavby nové hasičárny. Díky dostupné vzdálenosti od školy by bylo možné hřiště využívat pro výuku prevence žáků.

Nové radě jsem předložila smlouvu o bezplatné zápůjčce. Radní usoudili, že náklady spojené s umístěním hřiště jsou příliš vysoké. Podle výpočtů pana místostarosty Hadraby by vyrovnání povrchu, návoz a udusání hlíny nebo písku vyšlo na 100 000 korun. Dle mých zjištění by oplocení a dřevěný domeček na uskladnění značek stálo zhruba 50 000 až 60 000 korun. Za mě by rozhodně taková investice stála za to. A za dva tři roky bychom jistě našli pro pozemek jiné využití.

Vedení města plánuje zadat v příštím roce projekt stabilního dopravního hřiště. A v roce 2020 by se mohl zrealizovat. Nejspíš u šraněk na části pozemku psího cvičáku. Na posledním zastupitelstvu nás pan místostarosta Novotný informoval o důvodech, pro které se nedaří investiční akce v našem městě včas realizovat. Problém je ve firmách i s přetížením úředníků.

Budu pevně doufat, že realizace dopravního hřiště bude světlou výjimkou. Do té doby můžeme vyrážet s dětmi třeba do Benešova nebo do Berouna. V obou městech mají dopravní hřiště veřejně přístupná a opravdu krásná.

Marie Dvořáková (Šlancarová)
zastupitelka
Společně PRO Roztoky a Žalov