Počasí v Roztokách

Rekonstrukce nádraží, od myšlenky k realizaci (Odraz 11/2018)

Jedna nezapomenutelná a obohacující etapa mého života končí, jiná začíná. Mám obrovskou radost, že jsem mohla jako místostarostka dva a půl roku investovat svůj čas a energii do rozvoje města, které je od dětství mým milovaným domovem, a podpořit dobré nápady lidí, které denně potkávám. Děkuji panu starostovi, místostarostovi a všem bývalým zastupitelům za čtyřletou spolupráci. Jako řadová zastupitelka budu i nadále věnovat maximum volného času další práci pro město. Moc ráda bych dotáhla vše kolem rekonstrukce vlakového nádraží do zdárného konce.

Nečekané se stává skutečností

Když za mnou před třemi lety přišly maminky s malými dětmi, ať zajistím funkční plošinu na roztockém nádraží, neměla jsem tušení, jaké další možnosti se pro rozkvět naší kulturní památky otevřou. Dvousetmilionová rekonstrukce s cílem zajištění bezbariérového nádraží se brzy stane skutečností.
Děkuji všem zástupcům Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC), kteří s velkým zájmem pozorovali mé nadšení a šli dobrým věcem naproti. Díky nim je totiž v plánu také celkové zkulturnění bezprostředního okolí a vstupu do samotné drážní budovy.

Prodloužení podchodu k areálu muzea
Když se staví nový podchod, proč bychom ho neprotáhli až k nově vytvořené přístupové cestě a zadnímu vstupu do roztockého zámku? Ale kdo dalších osm milionů, které si tato investice vyžádá, zaplatí? Oslovila jsem pana radního pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje. Zdá se, že zrno padlo na úrodnou půdu. V tuto chvíli probíhají jednání mezi Středočeským krajem a SŽDC o spolufinancování prodloužení podchodu a vytvoření nového vstupu přímo do areálu muzea.

Se zástupci VÚAB a projektanty jsme se sešli na nádraží s dalším cílem. Prověřit možnost vybudování lávky podél kolejí až před samotný vstup do VÚAB. Nápad dobrý, ale několikamilionová investice ze strany penicilinky je jen stěží realizovatelná.

A co parkovací dům?
Šedesát milionů, díky kterým by vznikl prostor pro více než dvě stovky aut, v městské kase v následujících letech nenajdeme. Požádala jsem proto zástupce SŽDC, aby zvážili možnost převzetí tohoto záměru a dokončení ve své režii. O dotaci totiž může žádat pouze vlastník pozemku, kterým je SŽDC.  Ještě není černé na bílém, ale z posledních jednání je zřejmé, že realizace parkovacího domu samotnou SŽDC má velkou šanci. Komunikuji také se zástupci dopravy Středočeského kraje, kteří zařadili naše nádraží do prioritních zájmů Středočeského kraje. A tak snad, pevně tomu věřím, se nám i tento záměr zrealizovat podaří.

Mám velikou radost, že se všechny výše uvedené záměry daří plnit bez zatížené městské kasy. Moc si přeji, abychom všechny rozpracované akce kolem nádraží dotáhli do zdárného konce. Za tři roky usilovné práce se mi podařilo navázat velmi dobré vztahy s mnohými zástupci SŽDC i Středočeského kraje. Na ustavující schůzi zastupitelstva
jsem proto novému vedení nabídla, že budu věnovat svůj volný čas na dokončení všech započatých akcí. Vážím si nabídky pana starosty ke společnému jednání, na kterém prodiskutujeme možnost spolupráce formou pověřené zastupitelky. Na příštím zastupitelstvu se budeme mým návrhem znovu zabývat. Stejně tak děkuji za nabídku spolupráce v této věci panu místostarostovi Novotnému. Zde patří ještě jedno poděkování panu místostarostovi Novotnému, který se mnou mimo jiné vybojoval prosklené výtahové
šachty (namísto nerezových), a panu radnímu Richterovi, který vždy usilovně jednal o technických parametrech a možnostech vybudování parkoviště.

Marie Dvořáková (Šlancarová)
zastupitelka Společně PRO Roztoky a Žalov