Počasí v Roztokách

Škola hýbe Odrazem (Odraz 6/2018)

Před více než rokem mě vyzvali zástupci školské rady a komise, abych si vzala na starost základní školu. Důvod byl jediný. Nedostatečná komunikace a zájem o spolupráci ze strany starosty, v jehož kompetenci škola do té doby byla. Výstavba škol zůstala i nadále v jeho gesci. Opakovaná volání odborné veřejnosti, že kapacita plánované výstavby nové školy nebude dostatečná, zůstávala totiž bez odezvy.

Pan starosta uvedl, že ve svých propočtech nebral v úvahu celou řadu aspektů a potřeb školy, takže nedospěl ke správným výsledkům. Tím, bohužel, přispěl k dnešní kritické situaci. Pevně věřím, že nyní bude k názorům všech, kteří ve škole a pro školu žijí a kteří znají potřeby školy nejlépe, přistupovat s respektem a s pozorností, jež si naše škola a její další rozvoj zaslouží.

Hasíme požár
Hledáme cestu, jak překlenout krizovou situaci dalších pěti let, než postavíme (vedle již započaté výstavby školní budovy vedle žalovského VTP) další novou školu.  Dočasné kontejnerové čtyřtřídce věnovali poměrně dost prostoru dva zastupitelé v minulém čísle Odrazu. Se vší úctou k času a zájmu, který dané věci věnovali, se musím pozastavit nad tím, jak tendenční jejich výstup z návštěvy chuchelské kontejnerové školy byl. Faktem je, že budova má veškerá potřebná schválení k využití pro výuku dětí.

Osobně jsem se ve škole byla podívat dvakrát, vypravili se tam i další kolegové z řad zastupitelů, paní ředitelka Janoušková s paní zástupkyní Kubánkovou. S učitelkami jsme
hovořili. Budova má své klady a zápory. Ale katastrofické zprávy typu, že z prostředí má někdo ekzémy a alergie, se nám skutečně nepotvrdily. Některé nedostatky, týkající se
například vytápění a klimatizace, lze odstranit. Když jsem na únorovém zastupitelstvu předložila návrh na prověření možnosti využití kontejnerové školy, mým cílem bylo připravit variantní řešení, kterým bychom do budoucna zachovali dětem větší prostor na zahradě a zároveň nenavyšovali počet žáků v jedné už tak velké roztocké škole. Vždyť kontejnerová škola či pevná stavba, jež by měla vyrůst na školní zahradě, je pouze dočasným řešením. Hasit požár budeme muset i následující roky.

Co bude dál?
Především budeme v dialogu se školou pokračovat v práci na systémovém řešení. Pracujeme na vytvoření koncepce, tj. nejvhodnějšího řešení s výhledem na dalších patnáct let. Díky skvělé spolupráci s vedením školy, s předsedkyní školské rady Lucií Čelikovskou a s panem učitelem Michalem Slámou se nám daří dávat dohromady čísla – reálný výhled  potřebnosti důstojných prostor pro naši školu v následujících letech. Už teď nám z výpočtů vychází, že právě započatá stavba nové školy u žalovských VTP nebude stačit.

Kde postavíme další školu?
Stále slyším od svých kolegů, že město nemá vhodné pozemky. Ano, slibovali jsme snad všichni ve svých programech, že stavební pozemky v územním plánu nebudeme
dále rozšiřovat. Máme se však držet tohoto dogmatu i v případě tolik potřebného pozemku pro výstavbu další školy? Za mě rozhodně ne. Jakmile budeme mít odhad objemu nové budovy, zadáme urbanistům zpracování studie na vhodné umístění nové školy. S ohledem na potřebnost a zájem města můžeme počítat i s variantou výkupu nestavebních pozemků od soukromých vlastníků. Díky nové legislativě je možné provést změnu územního plánu ve zkráceném řízení.

Starosta dále soudí, že se pasuji do role zachránkyně školy. Tak tomu není. Svůj čas a energii věnuji tomu, abychom kladli důraz na dlouhodobé řešení problémů namísto
překotného hašení požárů bez ohledu na to, jak velké bude spáleniště. Abychom se jen nesnažili „nějak ustájit“ co největší počet žáků, ale kladli vysoké nároky i na kvalitu a důstojnost prostředí roztockých škol, ve kterých se naše děti učí.

Marie Šlancarová

místostarostka

Společně PRO Roztoky a Žalov