Počasí v Roztokách

Školská rada (Odraz 6/2019)

Třetí zasedání školské rady se konalo 14. 5. 2019 a svým čtyřhodinovým trváním bylo zatím tím nejdelším.

Pozvání předsedkyně školské rady přijal „roztocký drsoň“ Jaroslav Kolcun, aby představil možnost jedinečného projektu „Haka ro školu“. Některé z nás projekt nadchl, někteří se tvářili odmítavě. Věřím, že vzhledem k tomu, že potřebujeme zapracovat na posílení sebevědomí, sebeprezentaci našich žáků a posílení značky Základní škola Zdenky Braunerové mezi žáky, tento projekt bude úspěšně realizován.
Paní radní Vladimíra Drdová představila nový projekt prvního čtení, a to nejen pro prvňáčky. V září se můžeme těšit na novou knížku pro děti o Roztokách od autorky Marie Kšajtové. Knížka bude od září k dispozici v obou knihovnách ZŠ, ale bude možno ji i zakoupit na MÚ.

Pan Petr Skřivan, další z hostů, seznámil ŠR se situací stávajících školních projektů. Až budete číst tyto řádky, tak bude ukončeno rozšíření jídelny v Roztokách, čímž nad jídelnou máme i nové 2 třídy. Bude probíhat soutěž na zhotovitele přístavby ZŠ v Roztokách s pracovním názvem „dřevěnka“. V Žalově probíhá projekt „nástavba a rekonstrukce jídelny“. Situaci trochu zkomplikovala havárie vody, která vyřadila
školu z provozu na pouhé 2 dny, a to díky rychlému jednání ze stran zřizovatele. Myslím, že to, co se zdálo jako noční můra pro dospělé, bylo báječné dobrodružství pro děti. Rodiče ocenili aktualizované informace na webu školy a e-mailovou komunikaci ohledně organizace další výuky.

Paní radní Vladimíra Drdová spolu s vedoucí oddělení školství MÚ, paní Janou Burešovou, představily první nástřel nového volebního řádu školské rady, který v Roztokách schvaluje zastupitelstvo. Po zapracování všech připomínek tento schválíme na červnovém zasedání školské rady.

V době uzávěrky toho článku ještě probíhala zákonná lhůta pro přijetí a odklady žáků do prvních tříd pro školní rok 2019/2020. Dle průběžných výsledků to zatím vypadá na 5 prvních tříd. A už tady máme červen a blíží se nám konec školního roku 2018/2019. Taky se vám zdá, že ten čas tak neúprosně letí? Pranostika praví: „Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.“ Proto přeji všem žákům, aby s vysvědčením nepřišel žádný hrom, a pokud ano, tak jen takový maličkatý, neviditelný a neslyšitelný…
Všem přeji krásné nadcházející léto!

Petra Kazdová, DiS.
předsedkyně školské rady při ZŠZB
skolska.rada@zszb.cz