Počasí v Roztokách

11. Vlastimil Drchota

44 let

velitel družstva profesionálních hasičů, starosta sboru dobrovolných hasičů v Roztokách, otec dvou dětí, sběratel historických vozidel

Roztoky jsou mým domovem od narození. Žije zde moje rodina i moji přátelé, a proto mi záleží na tom, aby se v našem městě žilo příjemně a bezpečně. Zkušenosti a znalosti z mého zaměstnání u Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, kde pracuji již 26 let a ze studia oboru Bezpečnostní management na Vysoké škole regionálního rozvoje, který v současné době studuji druhým rokem, mohu využít při plánování dalšího rozvoje našeho města v oblasti bezpečnosti. Mám zájem na prohlubování spolupráce s ostatními záchrannými složkami a vybudování kvalitního zázemí pro dobrovolnou jednotku hasičů města Roztoky, jehož součástí může být i stanoviště zdravotní záchranné služby. Jsem i pro zvýšení bezpečnosti osob při pohybu v našem městě, zejména pro kontrolu rychlosti ve městě a vybudování např. bezpečných přechodů se semafory. Se současným nárůstem dopravy je bezpečný pohyb po městě již téměř nemožný.