Počasí v Roztokách

21. Vojtěch Sedláček

71 let

Otec pěti dětí, které pomohl uvést do života. Raduje se z nich i z vnoučat.
V Roztokách žije více než 45 let, zažil zde mnohá osobní i politická dobrodružství. Jako signatář Charty 77, jako první polistopadový starosta, jako sociální podnikatel.

Motto: Nepodnikej nic, u čeho bys neměl to srdce vyprosit si požehnání nebes.

Proč do toho jdu?

I když mám z hodně věcí v Roztokách radost, některé, zvláště ty, které vyžadují dlouhodobější výhled zadrhávají a s tím se nehodlám smířit.