Počasí v Roztokách

Blog aneb napsali jsme…

Jak na plakátovací plochy

(Marcela Šášinková, Odraz č. 6/2022, str. 20)

Většina z nás, která se přesunuje pěšky do práce či za zábavou z Roztok do Prahy i dál, musí chtě nechtě míjet cestou několik plakátovacích ploch, spěchající občan se ale mnohdy nemá čas u nich zastavit a zahledět natož začíst.

Když máme to štěstí a staneme se součástí skupiny čekající na autobus, mobil schovaný hluboko v kabelce, či batohu, jen bloumáme po okolí, tehdy náš zrak spočine na plochu určenou ke sdělení aktuálních kulturních informací, novinek ze života města, obecních vyhlášek, nabídek zaměstnání apod. Plakátovací plochy jsou tradičním jednoduchým druhem městského zpravodaje, důležitá věc nejenom pro seniory, ne každou informaci musíme lovit na webových stránkách.

Jejich úroveň ve městě je různá, většinou ale nic moc. Zejména, když je plakátů nedostatek, je pohled na ně celkem skličující. Po konzultaci s Agenturou ProVás, která zajišťuje výlep, jsme našli řešení, jak alespoň jednoduchým způsobem vylepšit estetickou stránku plochy. Stačí, když si spolky, město, škola nebo školka, muzeum či knihovna připraví a dodá do podatelny nadčasový plakát, např. městská knihovna – zajímavý titul a informaci o hodinách pro veřejnost, město – pozvánku na Levý Hradec, Roztoč – prezentaci kroužků, Bike park – fotografií s mapkou, kde se nachází, muzeum – info o stálých expozicích atd. Plocha tak bude zaplněna i v době, kdy se vlastně ve městě „nic neděje“. Ten, kdo výlep zajišťuje, jen doplní prázdnou plochu nadčasovými tisky tak, aby působila celistvým dojmem. Jednoduché.

Věřím, že takové vylepšení nezpůsobí žádné potíže ani městu ani občanům. Bude alespoň dočasným řešením do doby, než budou letité zrezlé plakátovací konstrukce nahrazeny něčím lepším. Vždyť kolem nich procházíme denně, jsou součástí estetické tváře města.

Marcela Šášinková, zastupitelka

Sdružení Společně PRO Roztoky a Žalov

Plakátovací plocha v Roztokách – Jungmannova ul.
Plakátovací plocha v Roztokách – Kroupka
Plakátovací plocha v Roztokách – ul. Nádražní
Plakátovací plocha v Praze, kterou zajišťuje stejná agentura jako v Roztokách

Domov pro seniory v Roztokách? Vedení města nekoná, naděje se ztrácí

(Marie Dvořáková, odraz č. 6, str. 21)

Před čtyřmi lety jsem předávala místostarostenskou židli s tím, že započatá spolupráce s Církví
československou husitskou o výstavbě a provozování domova pro seniory bude pokračovat. Domov
měl stát i s dalšími potřebnými službami na městských pozemcích mezi třešňovkami v Solníkách.
Pozemky poskytují dostatek prostoru, zeleně a klidu, které jsou pro klienty takových zařízení
důležitou terapeutickou součástí. Advokátní kancelář Mazel a Směja připravovala právní kroky
k získání úzkého pruhu Ekospolu, který lemuje dané pozemky a znemožňuje tak přístup k nim.

Teprve na podzim 2019, po roce vládnutí nového vedení, vznikla pracovní skupina pro výstavbu
domova pro seniory, jejíž jsem součástí. Od vedení města jsme se dozvěděli, že spolupráce s církví se
nezdá býti reálná. Stejně tak začalo nové vedení vyjadřovat pochybnosti o původně plánovaném
místu. Do hry pro výstavbu vstoupil další pozemek, který město zakoupilo pro výstavbu školy na
Cihelně. Pracovní skupina vytvořila zadání pro externí společnost. Ta v létě 2021 předložila analýzu
proveditelnosti výstavby domova pro seniory a potřebných služeb.
Od té doby ticho po pěšině, práce vedení města usnuly.

Letos v únoru jsem zjistila, že v nejbližší době MPSV vypíše dotace na výstavbu domova pro seniory
včetně sociálních služeb. Srdce mi zaplesalo.
Připravila jsem materiál pro zastupitele a apelovala na vedení města, abychom se rychle pustili do
práce a stačili všechny kroky potřebné k tomu, abychom stihli o dotaci požádat. Vždyť se jednalo o
příspěvek až do výše 80 mil. Kč. S ohledem na velké zadlužení našeho rozpočtu (160 mil. Kč)
nepřichází v úvahu v zadlužení města pokračovat, dotace by nám vytrhla trn z paty.

Vedení města pozvalo před Velikonocemi zastupitele na ohlídku obou míst – v Solníkách a na Cihelně.
Starosta přislíbil, že na květnovém zastupitelstvu se tím budeme zabývat.
A výsledek? Na dubnovém programu zastupitelstva nebylo o domovu pro seniory ani slovo. Požádali
jsme o zařazení bodu na program. Požadavek nebyl zařazen. Zastupitelstvo, rozuměj koaliční většina,
zkrátka rozhodlo se tím nezabývat.

V kuloárech se proslýchá, že starosta odchází, a tak už nechce nic řešit. Dotace však bohužel nepočká.
Potřeba důstojného bydlení a péče o naše seniory, rodiče, prarodiče, je úkol, který odkladu nesnese.

Marie Dvořáková, zastupitelka
Společně PRO Roztoky a Žalov