Počasí v Roztokách

Domov pro seniory v Roztokách? Vedení města nekoná, naděje se ztrácí

(Marie Dvořáková, odraz č. 6, str. 21)

Před čtyřmi lety jsem předávala místostarostenskou židli s tím, že započatá spolupráce s Církví
československou husitskou o výstavbě a provozování domova pro seniory bude pokračovat. Domov
měl stát i s dalšími potřebnými službami na městských pozemcích mezi třešňovkami v Solníkách.
Pozemky poskytují dostatek prostoru, zeleně a klidu, které jsou pro klienty takových zařízení
důležitou terapeutickou součástí. Advokátní kancelář Mazel a Směja připravovala právní kroky
k získání úzkého pruhu Ekospolu, který lemuje dané pozemky a znemožňuje tak přístup k nim.

Teprve na podzim 2019, po roce vládnutí nového vedení, vznikla pracovní skupina pro výstavbu
domova pro seniory, jejíž jsem součástí. Od vedení města jsme se dozvěděli, že spolupráce s církví se
nezdá býti reálná. Stejně tak začalo nové vedení vyjadřovat pochybnosti o původně plánovaném
místu. Do hry pro výstavbu vstoupil další pozemek, který město zakoupilo pro výstavbu školy na
Cihelně. Pracovní skupina vytvořila zadání pro externí společnost. Ta v létě 2021 předložila analýzu
proveditelnosti výstavby domova pro seniory a potřebných služeb.
Od té doby ticho po pěšině, práce vedení města usnuly.

Letos v únoru jsem zjistila, že v nejbližší době MPSV vypíše dotace na výstavbu domova pro seniory
včetně sociálních služeb. Srdce mi zaplesalo.
Připravila jsem materiál pro zastupitele a apelovala na vedení města, abychom se rychle pustili do
práce a stačili všechny kroky potřebné k tomu, abychom stihli o dotaci požádat. Vždyť se jednalo o
příspěvek až do výše 80 mil. Kč. S ohledem na velké zadlužení našeho rozpočtu (160 mil. Kč)
nepřichází v úvahu v zadlužení města pokračovat, dotace by nám vytrhla trn z paty.

Vedení města pozvalo před Velikonocemi zastupitele na ohlídku obou míst – v Solníkách a na Cihelně.
Starosta přislíbil, že na květnovém zastupitelstvu se tím budeme zabývat.
A výsledek? Na dubnovém programu zastupitelstva nebylo o domovu pro seniory ani slovo. Požádali
jsme o zařazení bodu na program. Požadavek nebyl zařazen. Zastupitelstvo, rozuměj koaliční většina,
zkrátka rozhodlo se tím nezabývat.

V kuloárech se proslýchá, že starosta odchází, a tak už nechce nic řešit. Dotace však bohužel nepočká.
Potřeba důstojného bydlení a péče o naše seniory, rodiče, prarodiče, je úkol, který odkladu nesnese.

Marie Dvořáková, zastupitelka
Společně PRO Roztoky a Žalov