Počasí v Roztokách

Jak na plakátovací plochy

(Marcela Šášinková, Odraz č. 6/2022, str. 20)

Většina z nás, která se přesunuje pěšky do práce či za zábavou z Roztok do Prahy i dál, musí chtě nechtě míjet cestou několik plakátovacích ploch, spěchající občan se ale mnohdy nemá čas u nich zastavit a zahledět natož začíst.

Když máme to štěstí a staneme se součástí skupiny čekající na autobus, mobil schovaný hluboko v kabelce, či batohu, jen bloumáme po okolí, tehdy náš zrak spočine na plochu určenou ke sdělení aktuálních kulturních informací, novinek ze života města, obecních vyhlášek, nabídek zaměstnání apod. Plakátovací plochy jsou tradičním jednoduchým druhem městského zpravodaje, důležitá věc nejenom pro seniory, ne každou informaci musíme lovit na webových stránkách.

Jejich úroveň ve městě je různá, většinou ale nic moc. Zejména, když je plakátů nedostatek, je pohled na ně celkem skličující. Po konzultaci s Agenturou ProVás, která zajišťuje výlep, jsme našli řešení, jak alespoň jednoduchým způsobem vylepšit estetickou stránku plochy. Stačí, když si spolky, město, škola nebo školka, muzeum či knihovna připraví a dodá do podatelny nadčasový plakát, např. městská knihovna – zajímavý titul a informaci o hodinách pro veřejnost, město – pozvánku na Levý Hradec, Roztoč – prezentaci kroužků, Bike park – fotografií s mapkou, kde se nachází, muzeum – info o stálých expozicích atd. Plocha tak bude zaplněna i v době, kdy se vlastně ve městě „nic neděje“. Ten, kdo výlep zajišťuje, jen doplní prázdnou plochu nadčasovými tisky tak, aby působila celistvým dojmem. Jednoduché.

Věřím, že takové vylepšení nezpůsobí žádné potíže ani městu ani občanům. Bude alespoň dočasným řešením do doby, než budou letité zrezlé plakátovací konstrukce nahrazeny něčím lepším. Vždyť kolem nich procházíme denně, jsou součástí estetické tváře města.

Marcela Šášinková, zastupitelka

Sdružení Společně PRO Roztoky a Žalov

Plakátovací plocha v Roztokách – Jungmannova ul.
Plakátovací plocha v Roztokách – Kroupka
Plakátovací plocha v Roztokách – ul. Nádražní
Plakátovací plocha v Praze, kterou zajišťuje stejná agentura jako v Roztokách