Počasí v Roztokách

11. Josef Pösinger

Jméno a příjmení: Josef Pösinger

Věk: 34 let

Zaměstnání: asistent pedagoga a učitel na ZŠ se specifickými poruchami učení, asistent pedagoga v diagnostickém ústavu, trenér Taekwondo 

Motto: Zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch 

V roztokách žiji: od narození (s pár přestávkami) 

O mně:

Nejdříve jsem vystudoval místní základní školu, kde jsem našel spoustu přátel v tomto městě, jelikož jsem od 3 do 8 let bydlel jinde. Dále mé studijní kroky směřovali na školu s elektrotechnickým zaměřením a nakonec jsem odmaturoval jako sportovní a rekondiční masér. Od 12 let cvičím v Roztokách Taekwondo, proto taková volba druhé školy. Od 18 let jsem byl asistentem trenéra a později jsem se stal i trenérem, kterým jsem se svou sestrou a matkou doteď. Tuto školu společně vedeme a vzděláváme další děti tomuto umění. Zásady Taekwonda zní: zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch, a k tomu dnešní mládež vedeme. Před čtyřmi lety jsem dostal nabídku stát se asistentem pedagoga na ZŠ se specifickými poruchami učení a to mi otevřelo další možnosti. Po třech letech jsem se stal i učitelem matematiky a fyziky. Nyní studuji na Liberecké univerzitě speciální pedagogiku, abych třeba v budoucnu mohl býti vychovatelem v diagnostickém ústavu pro mládež, kde bych více využil své schopnosti, autoritu a objem svého těla. 

V Roztocké komunální politice jsem od roku 2018 a zasedám ve sportovní komisi.