Počasí v Roztokách

Kateřina Gotthardová

Jméno a příjmení: Kateřina Gotthardová

věk (v den konání voleb): 33 let

povolání: kavárnice

V Roztokách/Žalově žiji:
V Roztokách žiji od roku 2012. O dva roky později jsem otevřela kavárnu Kofííí ve spodních Roztokách, které jsou od té doby mojí srdcovou záležitostí.

Moje motto:
,,Správně vidíme jedině srdcem; to nejdůležitější, je očím neviditelné.”  Antoine de Saint-Exupéry

Něco málo o mně: 
Vystudovala jsem dvouobor politologie a společenské vědy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Díky škole jsem začala mít zájem o fungování politického světa, práva a neziskového sektoru. Absolvovala jsem stáž v Nadačním fondu proti korupci, kde jsem se aktivně podílela na odkrývání vlastnických struktur firem a organizací, které finančně podporovaly politické strany kandidující do Poslanecké sněmovny, a v Parlamentním institutu. Neziskový sektor jsem poznala díky stáži v Nadaci Olgy Havlové, ze které se vyklubala spolupráce na další roky.

Proč jsem se dal/a na komunální politiku:
V roce 2014 mě život zavedl do malého prostoru v ulici Nádražní, kde začala moje další životní etapa – kavárničení. Prostřednictvím kavárny a svým zákazníkům jsem zjišťovala, co je jako občany Roztok trápí, a jak funguje městský úřad. A tak když jednou přišla Marie Šlancarová (nyní Dvořáková) a nabídla mi místo na kandidátce za Společně pro Roztoky a Žalov do Zastupitelstva města, nebylo o čem přemýšlet. 🙂

Do komunální politiky jsem šla v roce 2018 s velkým optimismem a očekáváním. Dneska už vím, že je dobré brát věci tak, jak jsou, a stát pevně nohama na zemi. Naučila jsem se nenechat se odbýt a vše, co neznám, se naučit a nebát se. Ráda bych, aby se komunální politika dělala na čisto, transparentně a efektivně.

Moje oblast zájmu roztocko-žalovské komunální politiky:

Jsem členkou kontrolního výboru, kde kontroluji hlavně plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města, a členkou Kulturní komise.