Počasí v Roztokách

16. Klára Junka

Jméno a příjmení: Klára Junka

věk: 35 let

povolání: zdravotní sestra

Jsem zdravotní sestřička v domácí péči – to znamená, že jezdím za klienty do jejich domovů. Jsem maminkou dvou dětí – slečny a chlapce, od září dvou školáků.

Motto: Když můžu, tak pomůžu, když ne, tak se o to alespoň pokusím!

Mnozí z vás mě znají – ať už jako sestřičku, která se stará o roztocké a žalovské seniorky a seniory, anebo z vokální skupiny Marika Singers, kde ,rozbíjím skleničky‘ svým operním zpěvem :).

Ve volném čase se snažím být co nejvíce s manželem a dětmi.

Proč do toho jdu? A proč znova? Roztoky mám ráda a jsou mým domovem, chci aby každý, kdo v Roztokách žije, se tu cítil dobře a neměl důvod odcházet. Moc si přeji, aby naše město bylo bezpečné a děti si měly kde hrát. Záleží mi na každém z nás.

Pro město pracuji v rámci mého členství v sociální komisi.