Počasí v Roztokách

10. Lukáš Kousal

Jméno a příjmení: Lukáš Kousal, DiS.

věk: 43

povolání: podnikatel ve stavebnictví

V Roztokách žiji:
Od narození

O mně:
V Roztokách jsem se narodil, vyrůstal, a žiji zde, stejně tak jako naše rozvětvená rodina má zde své doma již po mnoho generací. Narodily se zde i mé dvě dcery, které navštěvují naši základní školu.

Od roku 2018 jsem členem Stavební a dopravní komise a Komise pro životní prostředí Města Roztoky. Ztotožňuji se s udržitelným způsobem života, o to je mi práce v obou komisích bližší.

Vystudoval jsem stavebnictví, kterému se aktivně podnikatelsky věnuji právě převážně v Roztokách a okolí.

Ve volném čase se věnuji turistice a holduji divokému cestování po celém světě, a především po turisticky neznámých lokalitách.

Proč jsem se dal na komunální politiku:
Mé komunální aktivity přirozeně navazuji na mé profesní zaměření a životní přesvědčení.

Moje oblast zájmu roztocko-žalovské komunální politiky:
Udržitelný rozvoj městského stavebnictví a odpadového hospodářství