Počasí v Roztokách

Marie Dvořáková

Jméno a příjmení: Marie Dvořáková

věk (v den konání voleb): 45

povolání: koordinátorka dobrovolníků ve vzdělávacím centru pro seniory Elpida

V Roztokách/Žalově žiji: od narození

Něco málo o mně: 
V Roztokách žiji od narození, v Roztokách jsem doma. Vychovala jsem zde syna a jsem babičkou ani ne ročních dvojčátek. Mám štěstí, že povolání koordinátorky dobrovolníků v Elpidě je zároveň mým koníčkem. Volný čas nejraději trávím se svými vnoučátky, cvičením jógy, procházkami přírodou a poznáváním nových míst, lidí a kultur.

V roztocké komunální politice působím od voleb v roce 2010, a to jako zastupitelka, později radní a místostarostka. Poslední čtyři roky pracuji pro naše město z opozice.

Jsem členkou školské komise.

Proč jsem se dal/a na komunální politiku:

Do rozvoje našeho města se aktivně zapojuji dvanáct let. Věnuji se především dětem a seniorům. Baví mě posouvat věci dopředu. Mám radost z aktivních spoluobčanů, sousedů a přátel, kteří zavolají, napíší, anebo za mnou rovnou přijdou. 

Právě díky nim jsem se v době mého místostarostování pustila do nápravy věcí, které v našem městě drhly. Ať to bylo zajištění ordinace pro novou dětskou lékařku MUDr. Kateřinu Malou, nebo bezbariérové nádraží, které se již brzy stane realitou. Jeho součástí budou výtahy pro bezpečný pohyb rodičů s kočárky a cestující se sníženou pohyblivostí. 

Mrzí mě, že po volbách v roce 2018, kdy jsem se stala opoziční zastupitelkou, nové vedení zamítlo bezplatnou zápůjčku mobilního dopravního hřiště pro děti, kterou jsem vyjednala s BESIPem.

Přeji si, abychom naše město rozvíjeli s respektem k omezeným pozemkům, které máme. Usiluji o to, aby otevřená komunikace a respekt k názorům nás všech byly samozřejmostí. Aby podněty od každého, kdo bude mít chuť přispět svojí kapkou do mlýna názorem, podnětem nebo aktivním zapojením se do jakékoliv diskuze, byly přijímány s vědomím toho, že pouze v otevřené a kritické debatě se můžeme vyvarovat chyb a dojít tak ke správným rozhodnutím. Usiluji  o smysluplné pojetí výstavby domova pro seniory. Vím, že s rozpočtem zatíženým 130 milionovým úvěrem to bude těžké. Přesto věřím, že se nám podaří najít řešení, jak tuto velkou investiční akci s pomocí dotací zrealizovat.  

Moje oblast zájmu roztocko-žalovské komunální politiky:
sociální problematika, školství