Počasí v Roztokách

17. Michaela Matysová

Jméno a příjmení: Michaela Matysová

Věk: 54 let

Povolání: vedoucí školní jídelny

Motto: Všechno jde, když se chce. 

V Roztokách jsem se narodila a jednou zde hodlám i zemřít. Jsem šťastnou babičkou a rodina je pro mě nade vše. Patřím k hrdým patriotům Roztok. 

Pracuji jako vedoucí školní jídelny v Praze na konzervatoři Jana Deyla pro zrakově postižené. 

Mám ráda životní pohodu a pozitivní lidi kolem sebe. 

Jako aktivní členka spolku roztockých čarodějnic se podílím na pořádání největší akce pro děti v Žalově „Pálení čarodějnic“. 

V rámci sdružení Společně PRO Roztoky a Žalov chci pomáhat s dobrými a smysluplnými věcmi, aby Roztoky byly tím nejlepším městem.