Počasí v Roztokách

13. Pavel Aubrecht

Pavel Aubrecht, Dis.

věk: 52 let

povolání: městský strážník

V Roztokách žiji celkem 6 let, ale vzhledem k mému patnáctiletému působení u státní policie v Libčicích patřily Roztoky do mého rajónu. Vychoval jsem dvě, dneska již dospělé, děti a nyní se současnou přítelkyní vychováváme další dvě děti.

O mně:

Vystudoval jsem střední průmyslovou školu strojní, poddůstojnickou školu v rámci vojenské služby, poté střední policejní školu a nakonec jsem pustil do studia Prevence kriminality a krizového řízení na Vyšší odborné škole v Praze. Své znalosti jsem mohl zužitkovat a nadále rozšiřovat v práci u PČR na OOP v Libčicích nad Vltavou. Od roku 2008 pracuji jako strážník Městské policie Roztoky.

Proč jsem se dal na komunální politiku:

Rád bych využil svých letitých zkušeností a znalostí s orientací v zákonných normách, zejména v programech prevence kriminality a to jak v rovině „budoucích pachatelů“, tak v rovině potenciálních poškozených a to zejména těch nejzranitelnějších – mladistvých a seniorů.

Za zásadní považuji také dohled nad hospodařením města včetně dohledu nad tím, aby nedocházelo k neodsouhlaseným akcím některých zastupitelů.

Moje oblast zájmu:

Baví mě cestování a poznávání nových míst, zejména těch spojených s historií. Mám rád pohodové lidi a dobré jídlo.