Počasí v Roztokách

Petra Kazdová

Jméno a příjmení: Petra Kazdová, Dis.

věk (v den konání voleb): 42

povolání: Tisková mluvčí, konzultantka

Moje motto:
I cesta je cíl.
Vše je a bude tak, jak to má být.

V Roztokách/Žalově žiji:
Oficiálně od června 2012, ale moji předkové zde žili od 18. století. 

O mně:
Aktuálně jsem hlavně maminka dvou úžasných dcer ve věku 10 a 6 let.
V Roztokách mám trvalé bydliště od června 2012, ale moji předkové zde žili od 18. století. Můj prapraděd Šípek pomáhal stavět roztockou školu a provozoval Hostinec U Šípků, který se nacházel v dnešní budově lékárny na Masarykově ulici.
V roztocké komunální politice působím od voleb v roce 2014, a to jako zastupitelka nejprve koalice za TOP09, od roku 2018 na straně opozice za Společně PRO Roztoky a Žalov.

Jsem členkou Finančního výboru a od roku 2018 jsem předsedkyní školské rady při naší ZŠZB, kam chodí (od září 2022) obě mé holčičky.

Vystudovala jsem diplomacii a Public relations, chvilku jsem učila v ČR i zahraničí, ale většinu mého profesního života jsem se věnovala cestovnímu ruchu, a to i v pozici konzultanta pro hotelnictví.

Od října dálkově studuji ČZU, obor veřejná zpráva a regionální rozvoj.

Proč jsem se dala na komunální politiku:
V Roztokách žiji já i mé dcery. Chci, aby vyrůstaly a žily v bezpečném, ekonomicky soběstačném Městě s důstojným a přívětivým prostředím pro všechny generace.

Moje oblast zájmu roztocko-žalovské komunální politiky:
finance – projektové příležitosti, školství, hřiště pro děti i dospělé