Počasí v Roztokách

Domov pro seniory v Roztokách? Vedení města nekoná, naděje se ztrácí

zveřejněno 19. 8. 2022, zobrazit celý příspěvek

(Marie Dvořáková, odraz č. 6, str. 21)

Před čtyřmi lety jsem předávala místostarostenskou židli s tím, že započatá spolupráce s Církví
československou husitskou o výstavbě a provozování domova pro seniory bude pokračovat. Domov
měl stát i s dalšími potřebnými službami na městských pozemcích mezi třešňovkami v Solníkách.
Pozemky poskytují dostatek prostoru, zeleně a klidu, které jsou pro klienty takových zařízení
důležitou terapeutickou součástí. Advokátní kancelář Mazel a Směja připravovala právní kroky
k získání úzkého pruhu Ekospolu, který lemuje dané pozemky a znemožňuje tak přístup k nim.

(Pokračování textu…)

Jak na plakátovací plochy

zveřejněno 19. 8. 2022, zobrazit celý příspěvek

(Marcela Šášinková, Odraz č. 6/2022, str. 20)

Většina z nás, která se přesunuje pěšky do práce či za zábavou z Roztok do Prahy i dál, musí chtě nechtě míjet cestou několik plakátovacích ploch, spěchající občan se ale mnohdy nemá čas u nich zastavit a zahledět natož začíst.

(Pokračování textu…)