Počasí v Roztokách

21. Vojtěch Sedláček

zveřejněno 15. 7. 2022, zobrazit celý příspěvek

Jméno a příjmení: Vojtěch Sedláček

Věk: 75 let

Povolání: sociální podnikatel a filantrop, předseda správní rady Výboru dobré vůle Olgy Havlové

Motto:

Když chcete zachránit svět, musíte zachraňovat po jednom člověku, vše ostatní je buď romantický úlet, nebo politika.“ (Charles Bukowski)

O mně:

Do Roztok jsem se přiženil před padesáti lety. Zde také vyrostlo našich pět dětí a také většina jejich dětí, od letoška k tomu přibyli dva pravnoučci. Mohu dosvědčit, že i v dobách, kdy režim své kritiky tvrdě pronásledoval jako nepřátelské osoby, jsem se setkával s účastnou solidaritou mnoha poctivých sousedů, a to nejenom z naší ulice. Těší mě, že od převratu mohou Roztoky prospívat více podle vůle svých občanů. Svobodně volení zástupci v tvořivé konkurenci mohou nalézat, co je pro obec nejlepší. Koneckonců sám jsem měl to štěstí být během sametově revolučních let toho aktivním účastníkem.

Proč jsem se dal na komunální politiku:

Protože pracovat pro obec je nejpřirozenější politika, kterou znám. Také jsem, hned jak to šlo, v roce 1989 do ní vstoupil. Nejprve jako starosta, poté jako radní i zastupitel jsem se aktivně podílel na rozvoji našeho města celkem 8 let.
Mé přispění pro nadcházející volby má jednoduché téma: účinně pomoci lidem, kteří se ocitli v životní nouzi.

==

Vojtěch Sedláček byl prvním porevolučním starostou Roztok a byl jediným roztockým chartistou. Chartu 77 podepsal zkraje prosince 1976, právě tři měsíce před tím, kdy se narodila jeho třetí dcera Marie.


20. Vladimír Trepera

zveřejněno 15. 7. 2022, zobrazit celý příspěvek

Jméno a příjmení: Vladimír Trepera, Ing.

Věk: 62 let

Povolání: pekař v pekárně Alf&Bet Praha

Roztoky mají spoustu úžasných lidí, krásná místa v okolí a příjemnou atmosféru zahradního města. 

Za pět let mého života v Roztokách tu mám spoustu přátel, opravdu skvělých lidí. Měl jsem tu příležitost nahlédnout do jejich potřeb a přání a nyní mám možnost ta přání a potřeby plnit. 

Sdružení Společně PRO Roztoky a Žalov je tím prostředníkem, který může ona přání pomoci splnit všem občanům Roztok.

Se Sdružením Společně PRO Roztoky a Žalov spolupracuji od samého počátku, tedy čtyři roky, a mohu říci, že všichni členové tohoto Sdružení, kteří pracují v zastupitelstvu a v komisích, berou tuto službu městu velmi vážně a zodpovědně.

Jsem rád, že mohu v tomto přátelském kolektivu opět kandidovat.


19. Dominika Boďová

zveřejněno 15. 7. 2022, zobrazit celý příspěvek

Jméno a příjmení: Dominika Boďová

Věk: 37 let

Povolání: učitelka v mateřské škole

V Roztokách/Žalově žiji:
skoro celý svůj život

O mně:
V první řádě jsem maminka dvou úžasných dětí ve věku 4 a 10 let.

Moje pedagogická praxe započala v roce 2009 a je rozmanitá. Působila jsem v soukromýchch školkách, dělal jsem vychovatelku v družině, učila na prvním stupni v naší roztocké Základní škole Zdenky Braunerové. Po dvou letech na rodičovské se starší dcerou jsem dostala nabídku vést podnikovou školku a nyní učím v MŠ Přemyslovská.

Vystudovala jsem Gymnázium nad Štolou a studovala jsem UJEP, který jsem vlivem životních okolností nedodělala, nicméně jsem se rozhodla, že si doplním vzdělání v oboru, kterému se chci nadále věnovat, a to je Předškolní a mimoškolní pedagogika. Miluji práci s dětmi, proto mi vždy byla spíše koníčkem. S dětmi mě baví kreativní výtvarná práce a ráda je vedu i hudebním směrem – sama hraji na flétnu, klavír i kytaru.

Jelikož jsou mé vlastní děti malé a vzhledem k jejich mimoškolním aktivitám je mou další náplní „taxikaření“ mezi Roztoky a Prahou, tak mi na koníčky moc času nezbývá. Volný čas trávím nejraději s rodinou třeba na chalupě.

Proč jsem se dala na komunální politiku:
V Roztokách žiji já i mé děti, moji rodiče. Chci aby se nám tu dobře žilo bez rozdílu věku a generace.

Moje oblast zájmu roztocko-žalovské komunální politiky:
mateřské školy, mimoškolní aktivity


18. Radek Šlancar

zveřejněno 15. 7. 2022, zobrazit celý příspěvek

Jméno a příjmení: Radek Šlancar

Věk: 28 let

Povolání: obchodní manažer

Motto: S úsměvem jde všechno líp

V Roztokách žiju od narození. Po ukončení střední školy jsem začal pomáhat dědovi v rodinné firmě, která zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním – v Agentuře ProVás. Mým úkolem je rozdělovat služby zaměstnancům tak, aby byli vždy ve správný čas na správném místě, domlouvat nové zakázky a řešit vše, co je kolem nich třeba.

Na podzim minulého roku se mi narodili dva synové – Dominik a Tobiáš. Volný čas tak trávím nejraději s nimi. A už se moc těším, až si spolu zahrajeme všichni tři fotbal. Rád cestuju, sportuju a když mi to vyjde, rád si zajdu večer s kamarády na pivo.

V Roztokách a v Žalově bych si přál víc sportovišť pro děti i dospělé.


17. Michaela Matysová

zveřejněno 15. 7. 2022, zobrazit celý příspěvek

Jméno a příjmení: Michaela Matysová

Věk: 54 let

Povolání: vedoucí školní jídelny

Motto: Všechno jde, když se chce. 

V Roztokách jsem se narodila a jednou zde hodlám i zemřít. Jsem šťastnou babičkou a rodina je pro mě nade vše. Patřím k hrdým patriotům Roztok. 

Pracuji jako vedoucí školní jídelny v Praze na konzervatoři Jana Deyla pro zrakově postižené. 

Mám ráda životní pohodu a pozitivní lidi kolem sebe. 

Jako aktivní členka spolku roztockých čarodějnic se podílím na pořádání největší akce pro děti v Žalově „Pálení čarodějnic“. 

V rámci sdružení Společně PRO Roztoky a Žalov chci pomáhat s dobrými a smysluplnými věcmi, aby Roztoky byly tím nejlepším městem. 


16. Klára Junka

zveřejněno 15. 7. 2022, zobrazit celý příspěvek

Jméno a příjmení: Klára Junka

věk: 35 let

povolání: zdravotní sestra

Jsem zdravotní sestřička v domácí péči – to znamená, že jezdím za klienty do jejich domovů. Jsem maminkou dvou dětí – slečny a chlapce, od září dvou školáků.

Motto: Když můžu, tak pomůžu, když ne, tak se o to alespoň pokusím!

Mnozí z vás mě znají – ať už jako sestřičku, která se stará o roztocké a žalovské seniorky a seniory, anebo z vokální skupiny Marika Singers, kde ,rozbíjím skleničky‘ svým operním zpěvem :).

Ve volném čase se snažím být co nejvíce s manželem a dětmi.

Proč do toho jdu? A proč znova? Roztoky mám ráda a jsou mým domovem, chci aby každý, kdo v Roztokách žije, se tu cítil dobře a neměl důvod odcházet. Moc si přeji, aby naše město bylo bezpečné a děti si měly kde hrát. Záleží mi na každém z nás.

Pro město pracuji v rámci mého členství v sociální komisi.


15. František Skutil

zveřejněno 15. 7. 2022, zobrazit celý příspěvek

Jméno a příjmení: František Skutil

Věk: 74 let

Povolání: v důchodu

V Roztokách žiji: od roku 1972

Moje krédo: „Tlacháním v hospodě u piva ještě nikdy nikdo nic nedokázal…“

O mně:

Celý svůj život jsem pracoval v gastronomii a hotelnictví, prošel jsem téměř všemi pozicemi v oboru – od číšníka a kuchaře, vedoucího provozu, zástupce ředitele až po ředitele hotelu (namátkou zmíním pražské restaurace: Slovanský dům, Lucerna, Juliš, Gutovka; a hotely Adria a Tatran na Václavském náměstí).

Zahraniční zkušenosti:
v roce 1976 stáž v kanadském Montrealu v Restaurantu Koliba
a v letech 1998 – 2001 jsem řídil gastronomickou divizi firmy Pulsar v uzbeckém Samarkandu.

Místo, ze kterého jsem odcházel do důchodu byla pozice ředitele sekce gastro-provozu v rekreačním areálu Žlutých lázních v Praze.

Jsem ženatý, otcem dvou dcer. Mám čtyři vnoučata – tři vnuky a vnučku.

Všichni žijeme v Roztokách.

Dodnes aktivně sportuji – hraji rekreačně tenis, plavu a rád jezdím na výlety kole i elektrokole. Miluji dobré jídlo a zábavu. Mám rád společnost.

Chci se angažovat při sportovních aktivitách dětí a seniorů v rámci mezigeneračního soužití.


14. Monika Bromovská

zveřejněno 15. 7. 2022, zobrazit celý příspěvek

jméno a příjmení: Mgr. Monika Bromovská

věk: 48 let

povolání: učitelka na základní škole v Roztokách

V Žalově žiji:
od narození

O mně:
Jsem hlavně maminka dvou úžasných dětí skoro dospělého věku. V roztocké škole učím přes 20 let a mýma pedagogickýma rukama prošlo mnoho roztockých i žalovských občanů.

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu, učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Mohu říci, že moje práce vždy byla a je mým koníčkem. V naší základní škole působím již druhým školním rokem i jako vedoucí učitelek pro budovu Žalov v Zaorálkově ulici. Starám se o náplň školního webu a facebookového profilu. Mám na starosti u různé charitativní projekty spojené se vzděláváním. Miluji sport všeho druhu, proto často jezdím i na lyžařské výcviky s druhostupňovými žáky.

Mezi mé koníčky patří rodina, sport, četba, kultura.

Proč jsem se dala na komunální politiku:
V Roztokách žije celá naše rozvětvená rodina napříč všemi generačními skupinami. Zkrátka chci, aby se zde dobře žilo všem občanům a nejen naší rodině.

Moje oblast zájmu roztocko-žalovské komunální politiky:
základní školství, vzdělávací projekty, charitativní projekty v oblasti vzdělávání


13. Pavel Aubrecht

zveřejněno 15. 7. 2022, zobrazit celý příspěvek

Pavel Aubrecht, Dis.

věk: 52 let

povolání: městský strážník

V Roztokách žiji celkem 6 let, ale vzhledem k mému patnáctiletému působení u státní policie v Libčicích patřily Roztoky do mého rajónu. Vychoval jsem dvě, dneska již dospělé, děti a nyní se současnou přítelkyní vychováváme další dvě děti.

O mně:

Vystudoval jsem střední průmyslovou školu strojní, poddůstojnickou školu v rámci vojenské služby, poté střední policejní školu a nakonec jsem pustil do studia Prevence kriminality a krizového řízení na Vyšší odborné škole v Praze. Své znalosti jsem mohl zužitkovat a nadále rozšiřovat v práci u PČR na OOP v Libčicích nad Vltavou. Od roku 2008 pracuji jako strážník Městské policie Roztoky.

Proč jsem se dal na komunální politiku:

Rád bych využil svých letitých zkušeností a znalostí s orientací v zákonných normách, zejména v programech prevence kriminality a to jak v rovině „budoucích pachatelů“, tak v rovině potenciálních poškozených a to zejména těch nejzranitelnějších – mladistvých a seniorů.

Za zásadní považuji také dohled nad hospodařením města včetně dohledu nad tím, aby nedocházelo k neodsouhlaseným akcím některých zastupitelů.

Moje oblast zájmu:

Baví mě cestování a poznávání nových míst, zejména těch spojených s historií. Mám rád pohodové lidi a dobré jídlo.


12. Zuzana Zobalová

zveřejněno 10. 7. 2022, zobrazit celý příspěvek

Jméno a příjmení: Zuzana Zobalová, Ing.

Věk: 39 let

Povolání: metodička kontrol dotací

Moje motto: Nebojím se postavit za to, čemu věřím, i kdybych za tím měla stát sama.

V Roztokách žiji: od narození

O mně:

V Roztokách jsem se narodila, žiji zde celý život. Můj praděda Ajm společně se svým bratrem byli roztočtí stavitelé, kteří postavili např. již dávno zaniklý biograf na Ajmovce či hospodu Na Vrškách.

Již přes dvě desetiletí chodím zpívat do pěveckého sboru Rosa, který nedávno oslavil 50 let od svého založení jubilejním koncertem. Ve svém volném čase působím jako vedoucí v roztockém dívčím skautském oddíle.

Vystudovala jsem ČZU FŽP –  obor Krajinné a pozemkové úpravy. Hned po škole jsem začala pracovat ve Státním zemědělském intervenčním fondu, kde působím doteď jako metodička kontrol dotací.

S manželem vychováváme dvě děti ve věku 10 a 7 let, obě navštěvují místní základní školu.

Proč jsem se dala na komunální politiku:

V říjnu 2021 jsem byla rodiči dětí základní školy zvolena jako jeden ze tří zástupců za rodiče do školské rady. Této důvěry si nesmírně vážím. Téma školství mě velice zajímá, zrovna tak i sociální problematika a životní prostředí. Pro Roztoky bych si přála komunální politiku na férové úrovni, kde je pro všechny na prvním místě blaho obce před vlastními zájmy.