Počasí v Roztokách

7. Šárka Urbanovská

Šárka Urbanovská, Dis.

Věk: 40

Povolání: pedagožka, herečka, scénografka

Moje motto:
Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.

V Roztokách/Žalově žiji:
od narození

O mně:
Narodila jsem se do tohoto krásného městečka a nikdy odsud neodešla. Roztoky jsou pro mě ideálním místem k životu. Mám tu celou svou rodinu, přátele, zázemí….domov. 

Vystudovala jsem osmileté gymnázium Jiřího Gutha Jarkovského, následně mé kroky vedly ke studiu činoherního herectví. Divadlo mě provází celý život. V nedávné době jsem také dokončila studium architektury a památkové péče, jelikož láska k umění a poctivému řemeslu mi byla vždy blízká. Současně se věnuji i pedagogické činnosti a scénografii. Jsem maminkou dvanáctiletého chlapce Jáchyma. 

V roztocké komunální politice jsem od roku 2014 působila ve školské komisi. Od roku 2018 zasedám v komisi kulturní.

Proč jsem se dala na komunální politiku:
Je mnoho témat, která mě v současnosti či minulosti trápila nebo naopak těšila. Měla jsem potřebu vyjádřit své názory veřejně. Změnit zastaralé mechanismy, které fungují jen ze setrvačnosti a podpořit ty, co mají odvahu to dělat jinak.