Počasí v Roztokách

21. Vojtěch Sedláček

Jméno a příjmení: Vojtěch Sedláček

Věk: 75 let

Povolání: sociální podnikatel a filantrop, předseda správní rady Výboru dobré vůle Olgy Havlové

Motto:

Když chcete zachránit svět, musíte zachraňovat po jednom člověku, vše ostatní je buď romantický úlet, nebo politika.“ (Charles Bukowski)

O mně:

Do Roztok jsem se přiženil před padesáti lety. Zde také vyrostlo našich pět dětí a také většina jejich dětí, od letoška k tomu přibyli dva pravnoučci. Mohu dosvědčit, že i v dobách, kdy režim své kritiky tvrdě pronásledoval jako nepřátelské osoby, jsem se setkával s účastnou solidaritou mnoha poctivých sousedů, a to nejenom z naší ulice. Těší mě, že od převratu mohou Roztoky prospívat více podle vůle svých občanů. Svobodně volení zástupci v tvořivé konkurenci mohou nalézat, co je pro obec nejlepší. Koneckonců sám jsem měl to štěstí být během sametově revolučních let toho aktivním účastníkem.

Proč jsem se dal na komunální politiku:

Protože pracovat pro obec je nejpřirozenější politika, kterou znám. Také jsem, hned jak to šlo, v roce 1989 do ní vstoupil. Nejprve jako starosta, poté jako radní i zastupitel jsem se aktivně podílel na rozvoji našeho města celkem 8 let.
Mé přispění pro nadcházející volby má jednoduché téma: účinně pomoci lidem, kteří se ocitli v životní nouzi.

==

Vojtěch Sedláček byl prvním porevolučním starostou Roztok a byl jediným roztockým chartistou. Chartu 77 podepsal zkraje prosince 1976, právě tři měsíce před tím, kdy se narodila jeho třetí dcera Marie.