Logo

Máme společný přístup

Záleží nám na tom, abychom naše město rozvíjeli s ohledem na budoucí potřeby našich dětí, rodičů i prarodičů. Jsme pro otevřenou a kritickou diskuzi. Jsme pro zapojování veřejnosti do rozhodování o rozvoje prostoru, ve kterém žijeme. Jsme pro promyšlená a koncepční řešení.

Máme společné představy (vize)

Moderní škola, bezpečné město, podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže. Přívětivé podmínky pro důstojné a aktivní stáří. Finanční spoluúčast developerů na budování potřebné občanské vybavenosti a infrastruktury spojené s další výstavbou. Pravidelné navyšování autobusových spojů – zejména v dopravních špičkách.S radostí uvítáme osobní setkání s každým z vás, kdo by se chtěl dozvědět víc, nebo se chtěl aktivně zapojit. Domluvit se můžeme přes facebook, e-mail nebo telefonicky.==== 23. srpna 2021 ====

Marie Dvořáková
zastupitelka
Slancarova@roztoky.cz
tel.: 724 544 799

Petra Kazdová
zastupitelka
Petra.kazdova1@gmail.com
tel.: 724 519 327

Marie Šlancarová
Petra Kazdová
MARIE DVOŘÁKOVÁ
zastupitelka
PETRA KAZDOVÁ
zastupitelka

STRÁNKY PŘIPRAVUJEME